Aktualności

Październikowa sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2012.10.23 10:05 , aktualizacja: 2012.10.31 10:18

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka
 • fot. Łucja D. Cichocka


Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 22 października br., uchwalił m.in. „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023”. Radni przyjęli uchwałę wykonawczą do planu, stanowisko dotyczące przyspieszenia realizacji drogi ekspresowej S-7 oraz zdecydowali, komu nadana zostanie Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy m.in. zmian w procesie opracowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Przyjęty przez radnych nowy plan określa kluczowe elementy systemu gospodarki odpadami, w tym m.in. podział województwa na regiony oraz lokalizację instalacji (też instalacji zastępczych) do przetwarzania odpadów w poszczególnych obszarach. Na posiedzenie sejmiku przybyli przedstawiciele stowarzyszenia Czysta Natura oraz mieszkańcy powiatu otwockiego, którzy protestowali przeciwko wpisaniu do planu dwóch instalacji. Usytuowane na terenie powiatu miałyby, zdaniem mieszkańców, naruszać przepisy ochrony środowiska, powodować dyskomfort związany z odorem i wabieniem gryzoni, a nawet zagrażać zdrowiu. Zarząd i radni województwa obiecali monitorowanie tych instalacji, a w wypadku stwierdzenia, naruszenia zapewnili o usunięciu ich z planu.

 

Przyjęto także stanowisko dotyczące działań, mających na celu przyspieszenie realizacji drogi ekspresowej S-7 na terenie województwa mazowieckiego i całej trasy jej przebiegu w Polsce. „Poprawa jakości i dostępności dróg o wysokim standardzie staje się w obecnej dobie nie tylko wyrazem dobrobytu czy prestiżu, lecz przede wszystkim koniecznością warunkującą stały, zrównoważony rozwój kraju” – czytamy w uzasadnieniu do stanowiska.

 

Sejmik zdecydował o nadaniu w tym roku Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Zofii i Antoniemu Witom oraz Muzeum Narodowemu w Warszawie.

 

Radni uchwalili także zmiany w budżecie województwa na 2012 r. oraz zasady wyboru patrona roku, którego obchody na Mazowszu ogłasza sejmik. Wprowadzono ponadto zmiany w składach osobowych komisji sejmikowych oraz do statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dostosowując go do obowiązujących przepisów prawa. Przyjęto uchwały w sprawie przekazania do uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz właściwymi miejscowo radami gmin projektu uchwały sejmiku zmieniającej niektóre rozporządzenia wojewody mazowieckiego dotyczące parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.

 

Zarząd przedstawił sejmikowi informację na temat sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Zaprezentowano też sprawozdanie z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez województwo mazowieckie za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. Radni wysłuchali także informacji przewodniczącego sejmiku oraz marszałka województwa o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Liczba wyświetleń: 1408

powrót