Aktualności

Listopadowa sesja sejmiku województwa mazowieckiego

2012.11.23 17:15 , aktualizacja: 2012.11.26 14:30

Autor: Justyna michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sejmik województwa mazowieckiego, na sesji 23 listopada br., rozpoczął prace nad projektem budżetu województwa na 2013 r. Przyjęto m.in. stanowisko w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego NFZ oraz niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Założenia przyszłorocznego budżetu przedstawił radnym skarbnik Marek Miesztalski. Dochody województwa wyniosą przeszło 2,8 mld zł, w tym 52 proc. stanowić będzie udział w podatku od osób prawnych. Wydatki zaplanowano na ponad 2,9 mld zł, z czego 661,3 mln zł pochłonie „janosikowe”. Deficyt budżetu wyniesie blisko 94 mln zł. Projekt budżetu skierowany został do komisji sejmikowych.

 

W przyjętym stanowisku, sejmik apeluje o „przekazanie Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ na rok 2012 środków finansowych w wysokości umożliwiającej pokrycie faktycznie wykonanych w bieżącym roku przez mazowieckie podmioty lecznicze świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. nadwykonań) oraz uwzględnienie faktycznych potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ na środki finansowe z przeznaczeniem na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w 2013 r.”.

 

Radni przyjęli również stanowisko w sprawie zmian w ustawie o refundacji leków. Z podanej przez NFZ informacji wynika, że w planie finansowym funduszu pozostanie około 1,7 mld zł z puli przeznaczonej na refundacje. Sejmik uważa, że „środki finansowe zaplanowane na refundacje leków i niewykorzystane w roku bieżącym powinny zostać przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej jeszcze w roku 2012.”

 

Radni przegłosowali także zmiany do uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowelizacja wynika z rezygnacji poszczególnych gmin z dotacji lub prośby o przekazanie dotacji na inne zadania niż pierwotnie zgłoszone. Zaoszczędzone pieniądze przydzielono pozostałym jednostkom, które wnioskowały o dotacje.

 

Wprowadzono także zmiany w uchwale dotyczącej określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 r. Zmniejszyło się zapotrzebowanie na zadania związane z robotami budowlanymi o blisko 123 mln zł. Kwotę tę rozdysponowano na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych organizacjom pozarządowym.

 

Radni przyjęli ponadto zmiany w projekcie budżetu na 2012 r. oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez województwo mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu krajowego na pokrycie deficytu budżetu na 2012 r. Wybrano przedstawicieli do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w której zasiądą radni: Zbigniew Gołąbek, Maria Koc oraz Grzegorz Pietruczuk. Uchwalono „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi” oraz nowe statuty Warszawskiej Opery Kameralnej i Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

  • fot. Konrad Wojnarowski

Pliki do pobrania

Rozmiar: 50 kB, Liczba pobrań: 208, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 279

powrót