Aktualności

Grudniowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2012.12.18 13:10 , aktualizacja: 2012.12.31 17:07

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Monika Guzowska

 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc
 • Pobierz: Fot. Łukasz Welenc

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 17 grudnia br., przyjął m.in. budżet województwa na 2013 r. oraz uchwały dotyczące przekształcenia w spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” SPZOZ w Ząbkach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

 

Przed rozpoczęciem posiedzenia, przedstawiciele Mazowieckiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przekazali – jak co roku – na ręce przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego i marszałka Adama Struzika oraz szefów klubów radnych Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku przesłanie betlejemskiego światła brzmi „Odważ się być dobrym”.

 

Zanim przystąpiono do rozpatrywania merytorycznych punktów porządku obrad, głos zabrał senator Jan Maria Jackowski, który poinformował radnych o ustanowieniu przez Senat RP roku 2013 „Rokiem pamięci Powstania Styczniowego”, w 150. rocznicę jego wybuchu oraz zaapelował o przyłączenie się do obchodów i oddanie hołdu pamięci uczestnikom powstania.

 

Podczas obrad sejmik rozpoczął trzecie czytanie projektu uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na rok 2013. Po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Budżetu i Finansów, przeprowadzeniu dyskusji, radni przyjęli projekt przyszłorocznego budżetu.

 

Ważnym punktem sesji była kwestia dotycząca przekształcenia trzech jednostek służby zdrowia w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na posiedzenie przybyły pielęgniarki ze szpitala „Drewnica” w Ząbkach, które protestowały przeciwko przekształceniu. Podobnego zdania byli również radni z klubu PiS wraz z obecnym na posiedzeniu senatorem Stanisławem Karczewskim oraz radni SLD. Sejmik głosami koalicji przyjął uchwały w sprawie przekształcenia tych placówek w spółki.

 

W dalszej części radni zgodzili się m.in. na przekazanie miastu Muzeum Historycznego w Przasnyszu, stanowiącego Oddział Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dla uczczenia jubileuszu 150-lecia istnienia Teatru Polskiego w Warszawie, sejmik nadał tej instytucji Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”. W myśl ustawy o systemie oświaty, przyjęto uchwały dotyczące likwidacji Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie oraz Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie.

 

Marszałek Adam Struzik przedstawił informacje na temat bieżącej sytuacji w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz spółce „Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach”, której długi sięgają 23 mln zł. Na sesję przybyły zatrudnione tam pielęgniarki, zaniepokojone sytuacją finansową szpitala.

Liczba wyświetleń: 752

powrót