Aktualności

Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa zakończone

2012.12.20 15:25 , aktualizacja: 2015.09.10 12:32

Autor: Biuro Prasowe MRR, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Mazowsze było ostatnim miejscem regionalnych konferencji, podczas których konsultowano Założenia Umowy Partnerstwa, dokument będący pierwszym krokiem do określenia zasad wykorzystania funduszy w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Kluczowe jego zapisy przedstawił wiceminister rozwoju regionalnego Marceli Niezgoda.

 

- Koncentrujemy się nie na poszczególnych funduszach, ale na wskazaniu celów rozwojowych, które muszą współgrać z tymi określonymi w Strategii Europa 2020 - podkreślił wiceminister Niezgoda, omawiając zapisy dokumentu. Nowością będzie oddzielny program dotyczący rozwoju cyfrowego. - Jego celem będzie stworzenie warunków do powszechnego wykorzystania technologii cyfrowych w taki sposób, żeby stały się one kołem zamachowym gospodarki. Zadaniu temu służyć będą m.in. zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, podniesienie kompetencji cyfrowych różnych grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych cyfrowym wykluczeniem - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego.
 

- Podczas dzisiejszego spotkania chcemy zaprezentować nasze stanowisko wobec propozycji ministerstwa. Zamierzamy aktywnie uczestniczyć w pracach dotyczących nowej perspektywy finansowej - zaznaczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Poinformował, że już teraz region przygotowuje się do następnego okresu programowania, przede wszystkim poprzez aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.- Zamierzamy modelować nasz rozwój w sposób pragmatyczny, odpowiadający potrzebom Mazowsza - poinformował.
 

- Wszystkie nasze subregiony korzystały z pomocy oferowanej przez fundusze europejskie. Dzięki nim mogło być realizowanych szereg inwestycji - powiedział marszałek Adam Struzik, prezentując wyzwania i kierunki rozwoju województwa. Przedstawił propozycje regionu dotyczące możliwości korzystania ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej także przez wschodnie subregiony Mazowsza. Określił również konieczne do zrealizowania w przyszłości inwestycje.

 

Dokument, który poddaliśmy konsultacjom zawiera propozycje dotyczące m.in. celów i obszarów geograficznych Polski, których wsparcie jest szczególnie istotne dla rozwoju naszego kraju, podziału odpowiedzialności za wdrażanie funduszy pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys systemu wdrażania. Po przyjęciu założeń przez rząd, rozpoczną się prace nad właściwym dokumentem - Umową Partnerstwa, która będzie kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską -pokazującym, w jaki sposób chcemy zainwestować fundusze unijne.

Konsultacje rozpoczęły się 16 listopada br. na Śląsku i zakończyły 19 grudnia konferencją w Warszawie. Każdej ich rundzie towarzyszył briefing prasowy przedstawicieli kierownictwa ministerstwa oraz zarządu województwa. Regionalne spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w nich wzięli reprezentanci różnych środowisk zaangażowanych we wdrażanie i wykorzystywanie unijnych środków. Można je było także śledzić na żywo w internecie - transmisje obejrzało w sumie ok. 5 tys. osób. Główne kwestie poruszane w trakcie konferencji dotyczyły szczegółowych propozycji zawartych w dokumencie takich jak: wsparcie dla miast, zakres dopuszczalnego wsparcia czy dwufunduszowość regionalnych programów operacyjnych.

  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc

Liczba wyświetleń: 590

powrót