Aktualności

Styczniowa sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2013.01.21 15:50 , aktualizacja: 2015.09.10 12:32

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Elżbieta Tomaszewska
  • fot.Elżbieta Tomaszewska
  • fot.Elżbieta Tomaszewska
  • fot.Elżbieta Tomaszewska
  • fot.Elżbieta Tomaszewska
  • fot.Elżbieta Tomaszewska
  • fot.Elżbieta Tomaszewska
  • fot.Elżbieta Tomaszewska

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 21 stycznia, radni przyjęli stanowiska dotyczące budowy elektrowni w Ostrołęce, realizacji drogi ekspresowej S17 oraz modyfikacji podziału obszaru województwa mazowieckiego na jednostki statystyczne NTS2 i NTS3, a także pozyskiwania środków na rozwój województwa mazowieckiego po 2020 roku.

 

Wchodząc na salę obrad, radni i przybyli goście mogli obejrzeć - zorganizowaną przez Muzeum Niepodległości - wystawę „Gorzka chwała – powstanie 1863 r.” w związku z przypadającą 22 stycznia 150. rocznicą wybuchu powstania styczniowego. Po otwarciu posiedzenia, zebrani na sali obrad uczcili minutą ciszy prof. Michała Kuleszę – współtwórcę reformy samorządowej – który zmarł 13 stycznia 2013 r.

 

Przechodząc do punktów porządku obrad, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. Piotr Okienczyc oraz wiceprezes Marcin Danił przedstawili informację na temat funkcjonowania lotniska. Odpowiadali na wiele pytań zadawanych przez radnych, dotyczących m.in.: wyników przeprowadzonych ekspertyz, odpowiedzialności finansowej za poniesione straty czy terminu otwarcia portu.

 

Następnie przyjęto stanowisko dotyczące budowy elektrowni w Ostrołęce, w którym radni apelują do zarządu spółki Energa i rządu o zmianę decyzji wstrzymującej realizację tej inwestycji. Zdaniem radnych dokończenie budowy byłoby „wyrazem konsekwentnego wdrażania strategicznych założeń rządu, a jednocześnie impulsem dla rozwoju (...) całego północno-wschodniego Mazowsza, przynoszącym wiele korzyści, tj. dywersyfikacja struktury gospodarczej subregionu, wysokie wpływy z podatków, nowe miejsca pracy, a także szanse na rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej”.

 

Ważną inwestycją jest również budowa drogi ekspresowej S17, łączącej Warszawę z granicą polsko-ukraińską w Hrebennym. Ma ona strategiczne znaczenie – jak czytamy w przyjętym stanowisku – dla usprawnienia powiązań komunikacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym, jak również poprawy jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym.

 

W kolejnym stanowisku sejmik apeluje o modyfikację podziału obszaru województwa mazowieckiego - charakteryzującego się znaczną dychotomią rozwoju - na jednostki statystyczne NTS2 i NTS3 w celu zabezpieczenia niezbędnych środków unijnych na rozwój obszarów o niższych wskaźnikach społeczno-gospodarczych po 2020 r. W tym celu proponuje się wyznaczenie podregionów ciechanowskiego, płockiego, ostrołęckiego i siedleckiego.

Radni przyjęli również zmiany do budżetu województwa na 2013 r. oraz projekty uchwał w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie, a także szkół wchodzących w jego skład. Planuje się tu uruchomić Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Powołano również skład Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Liczba wyświetleń: 1297

powrót