Aktualności

Spotkanie informacyjne prezydium Rady ds. Przedsiębiorczości z zarządem PKO Leasing

2013.01.22 14:15 , aktualizacja: 2013.01.25 14:10

Autor: MFPK, PKO Leasing, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska

22 stycznia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizowano spotkanie informacyjne Prezydium Rady ds. Przedsiębiorczości z Zarządem Bankowego Funduszu Leasingowego S.A.

 

Celem rozmów było zapoznanie mikro, małych i średnich przedsiębiorców z najnowszym na polskim rynku produktem finansowym wspierającym finansowanie dłużne, wdrożonym na Mazowszu w wyniku współpracy Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z  Bankowym Funduszem Leasingowym S.A. Spotkanie otworzył członek zarządu Wiesław Raboszuk.

 

Wielu przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego chętniej korzysta z leasingów. Dzięki pomocy samorządów terytorialnych i gospodarczych, które utworzyły największy w kraju  regionalny fundusz poręczeniowy, dostęp do  leasingu jest  łatwiejszy. Obecni na spotkaniu  przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych organizacji przedsiębiorców  mogli zgłaszać swoje propozycje dalszej poprawy współpracy z bankami.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku w październiku 2012 r. dzięki współpracy Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z Bankowym Funduszem Leasingowym Spółka Akcyjna, działającym pod handlową nazwą PKO Leasing,  podpisano pierwszą w kraju umowę o współpracy w zakresie poręczania transakcji leasingowych.

 

Ministerstwo rozwoju regionalnego postanowiło, że środki z RPO na pożyczki i poręczenia mogą być uruchomione wyłącznie na kredyty inwestycyjne, których w Polsce było, i jest niewiele.

 

Wypracowane przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych i PKO Leasing rozwiązanie finansowe to niewątpliwie dobra wiadomość dla mazowieckich przedsiębiorców. Jest to pierwsze tego typu narzędzie w kraju stosowane przez fundusze poręczeniowe. Dzięki niemu fundusze mogą liczyć na mniejsze ryzyko, a przedsiębiorcy na większe bezpieczeństwo  – podkreślił sekretarz Rady do spraw Przedsiębiorczości Wiesław Kołodziejski. (Radę utworzyły największe samorządy gospodarcze Mazowsza: ZPWiM, MIRiP, BCC, PPG, a jej przewodniczącym jest Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik).

 

Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku i dać firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nowe instrumenty finansowania inwestycji. Jest to szczególnie ważne dla firm, które w okresie spowolnienia gospodarczego stawiają na rozwój, ale borykają się z brakiem gotówki na inwestycje  – powiedział prezes zarządu PKO Leasing Paweł Pach.

 

Zasady udzielania poręczeń opierają się na ścisłej współpracy Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych z PKO Leasing. Przedsiębiorca, który chce sfinansować inwestycję w formie leasingu, w szczególności w przypadku niewystarczającego kapitału na opłatę wstępną lub nietypowego przedmiotu inwestycji, może uzyskać zabezpieczenie w formie poręczenia.

 


Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. oraz Bankowy Leasing Sp. z o.o., który jest w 100% własnością Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., działają pod wspólną handlową nazwą PKO Leasing. Jedynym właścicielem PKO Leasing jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, największy bank komercyjny w kraju. Bankowy rodowód połączony ze specyfiką leasingu oraz wymogami rynku pozwoliły nam stworzyć nowoczesną i stabilną firmę leasingową.

 

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych został utworzony w 2003 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z myślą o przedsiębiorcach. Jest spółką samorządową, działającą non profit, a także największym regionalnym funduszem poręczeniowym, który zapewnia wsparcie przedsiębiorcom z Mazowsza. Dzięki udzielanym poręczeniom mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, co pozwala im się rozwijać. Jest to jedna z najprostszych, niskokosztowych form zabezpieczenia transakcji kredytowej. Jak ta pomoc wygląda w praktyce – przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność lub chce rozwinąć swoją firmę, potrzebuje na ten cel środków. Najdogodniejszą formą finansowania jest kredyt, pożyczka lub leasing. Jednak zasady otrzymywania wsparcia finansowego w obecnych czasach są coraz bardziej rygorystyczne, dotyczy to nie tylko liczenia zdolności do spłaty zobowiązania, ale również kwestii zabezpieczenia transakcji. Wówczas szansą jest właśnie poręczenie.

 

Do tej pory z usług Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych skorzystało już kilka tysięcy mazowieckich firm. Od początku działalności MFPK udzielił ponad trzy tysiące poręczeń, o łącznej wartości kredytów, pożyczek i leasingów prawie 1,5 mld zł. MFPK to nie tylko pomoc dla samych przedsiębiorców. Dzięki jego dotychczasowej działalności na Mazowszu powstało ok. 6 tys. nowych miejsc pracy, a według deklaracji samych przedsiębiorców ponad 36 tys. zostało utrzymanych. Do projektu zaproszono wszystkie samorządy terytorialne i gospodarcze. Obecnie udziałowcami MFPK jest ponad 30 instytucji  samorządowych i finansowych.Ostatnio do udziałowców MFPK przystąpiły miasta Radom i Płock, dzięki czemu także przedsiębiorcy z tego subregionu będą mogli liczyć na wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

MFPK stale się rozwija i pozyskuje nowy kapitał poręczycielski, dzięki czemu coraz więcej instytucji finansowych chce z nim współpracować. Oferuje poręczenia przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a maksymalna wartość jednostkowego poręczenia nie może przekroczyć 70 proc. wartości udzielonego zobowiązania. Obecnie MFPK realizuje regionalny projekt dla województwa mazowieckiego, w ramach którego udziela poręczeń na preferencyjnych warunkach.

Liczba wyświetleń: 341

powrót