Aktualności

Wizyta gubernatora obwodu wołyńskiego

2013.02.05 16:15 , aktualizacja: 2013.12.23 10:59

Autor: Marcin Kaczmarek, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W dniach 4-5 lutego 2013 r. na terenie województwa mazowieckiego przebywała delegacja Państwowej Administracji Obwodu Wołyńskiego, na czele z gubernatorem Borysem Klimczukiem.

 

4 lutego z gośćmi spotkał się Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Podczas rozmów omówiono zagadnienia dotyczące podjęcia w przyszłości współpracy bilateralnej oraz realizacji wspólnych projektów w dziedzinach: sektor rolno-spożywczy, gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii, ochrona zdrowia oraz wspieranie gospodarki, ze szczególnym naciskiem na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dyskutowano także o możliwości przystąpienia województwa mazowieckiego do Związku Transgranicznego Euroregion Bug, którego obwód wołyński jest członkiem.

 

Gubernator obwodu wołyńskiego, dziękując marszałkowi za spotkanie, podkreślił duże znaczenie przyszłej współpracy dla obwodu wołyńskiego. Uczestnicy spotkania wyrazili pogląd co do korzyści płynących z realizacji wspólnych projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w ramach współpracy transgranicznej i międzyregionalnej. Strona ukraińska zainteresowana jest szkoleniami dla kardiochirurgów oraz wykorzystaniem mazowieckich doświadczeń z zakresu tworzenia grup producenckich.

 

Tego samego dnia z delegacja ukraińska wzięła udział w roboczym spotkaniu, podczas którego omówiono m.in. zasady funkcjonowania i strukturę służby zdrowia w województwie mazowieckim, kierunki działania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., a także zasady rozdzielania środków z funduszy europejskich.

 

5 lutego członkowie delegacji zapoznali się z funkcjonowaniem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”, szczególnie Dyspozytorni Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie.

                                          


Obwód wołyński – jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w północno-zachodniej jego części, przy granicy z Polską i Białorusią. Stolicą obwodu jest Łuck.

Obwód wołyński graniczy z obwodami rówieńskim od wschodu i lwowskim od południa, obwodem brzeskim Białorusi od północy oraz województwem lubelskim Polski od zachodu.

Powierzchnia: 20,143 tys. km2 (20. miejsce na Ukrainie).

Ludność: 1.049.100 osób (głównie narodowości ukraińskiej, ok. 1000 Polaków).

Podział administracyjny: 16 rejonów, 4 miasta o znaczeniu obwodowym i 7 o znaczeniu rejonowym.

Główne gałęzie przemysłu: rolnictwo, obróbka drewna, przemysł lekki, spożywczy, budowa maszyn, wydobycie węgla kamiennego (Lwowsko-Wołyńskie Zagłębie Węglowe), transport.

  • Pobierz: fot.Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot.Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot.Konrad Wojnarowski
  • Pobierz: fot.Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 480

powrót