Aktualności

Podsumowano konsultacje społeczne kluczowego dokumentu województwa

2013.02.19 14:55 , aktualizacja: 2013.02.19 15:55
Autor: Paulina Sikorska, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Agnieszka Niedźwiedzka
fot.Agnieszka Niedźwiedzka

19 lutego obradował Zespół do spraw Aktualizacji i Monitorowania Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz koordynacji prac nad przygotowaniem oraz wdrożeniem dokumentów programowych województwa mazowieckiego dla perspektywy finansowej 2014-2020.

 

Gospodarzem spotkania, którego celem było przyjęcie sprawozdania z przebiegu prac i wyników konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, był członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

 

W drugim etapie konsultacji łącznie zebrano 2229 uwag i wniosków. Dotyczyły one zagadnień z zakresu celów, działań i konstrukcji „Strategii”. Podkreślono bardzo zróżnicowany poziom szczegółowości wniosków – od propozycji konkretnych inwestycji o charakterze lokalnym po zapisy ogólne. Duża część postulatów dotyczyła zagadnień poruszanych i rozstrzyganych w planach przestrzennych na poziomie wojewódzkim lub lokalnym, bądź w innych dokumentach programowych. Wszystkie wnioski, niezależnie od formy ich rozpatrzenia, wzięto pod uwagę przy formułowaniu zapisów dokumentu.

 

Po prezentacji, w krótkiej dyskusji omówiono wątpliwości związane z przedłożonymi materiałami oraz wyjaśniono wątpliwości. Zespół zaopiniował pozytywnie sposób rozpatrzenia wniosków z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku oraz sprawozdanie z przebiegu prac i wyników konsultacji, a także rekomendował przedłożone materiały do przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

W spotkaniu uczestniczyli także wicemarszałek Leszek Ruszczyk, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, a także pozostali członkowie zespołu.

Liczba wyświetleń: 880

powrót