Aktualności

E-gospodarka – wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa szansą ich rozwoju

2013.03.05 10:20 , aktualizacja: 2013.03.05 15:44

Autor: Sylwia Sztark, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska

O największych barierach rozwoju przedsiębiorczości oraz biznesowym potencjale Internetu rozmawiano podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim. Punktem wyjścia do dyskusji był Raport o sytuacji mikro i małych firm w 2012 r.

 

Tematem specjalnym tegorocznego raportu jest e-gospodarka – wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że 87% firm korzysta z komputera, ale tylko 57% z nich używa Internetu do kontaktu z administracją, a 56% ma własną stronę internetową. Mniej niż połowa prowadzi działania reklamowe z wykorzystaniem Internetu. Pomimo wysokich wskaźników dotyczących korzystania z komputera i dostępu do sieci, Internet nadal w ogromnym stopniu jest niewykorzystanym potencjałem rozwoju mikro i małych firm, biorąc pod uwagę zarówno podstawowe funkcje informacyjne o działalności przedsiębiorstwa, jak również bardziej zaawansowane rozwiązania marketingowe, reklamowe czy sprzedażowe, np. związane ze sprzedażą przez sklepy internetowe.

 

Uczestnikom konferencji przedstawiono wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie raportu. W województwie mazowieckim ostatnie 12 miesięcy zostały najlepiej ocenione w podregionie radomskim, perspektywy na kolejny rok są najlepsze wg firm z podregionu ostrołęcko–siedleckiego. Najniższe oceny występują w podregionie warszawskim zachodnim. W 2013 r. właściciele mikro i małych firm po raz pierwszy byli pytani o bariery rozwoju. Najistotniejszymi – zdaniem respondentów – są: koszty pracy, wysokość podatków oraz skomplikowane procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Spotkanie stało się też okazją do prezentacji projektu „Wrota Mazowsza – Mazowiecka Platforma Usług Społeczeństwa Informacyjnego”, którego cele realizowane są poprzez projekt pilotażowy: „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” i dwa projekty kluczowe: E-administracja („Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”) oraz Bazy Wiedzy („Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”). Wicemarszałek Leszek Ruszczyk podkreślił, jak ważna dla regionu jest współpraca z przedsiębiorcami. Ich działalność nie tylko dynamizuje rozwój całego Mazowsza, ale także, dzięki podatkowi CIT, zasila budżet województwa.

 

Przedstawiciele Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprezentowali wizję systemu, który będzie obejmował e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców w zakresie informacji przestrzennej i elektronicznej administracji. Jego najważniejsze elementy to m.in.: pojedynczy punkt kontaktu dla interesantów (katalog usług, formularze elektroniczne wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą) oraz udostępnienie danych z wojewódzkich baz danych przestrzennych.

 

Raport o sytuacji mikro i małych firm przygotowany został już po raz trzeci (aktualna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: http://www.pekao.com.pl/mis/raport_SME).

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele banku, mazowieccy przedsiębiorcy oraz samorządowcy.

Liczba wyświetleń: 643

powrót