Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2013.04.22 15:55 , aktualizacja: 2013.04.22 16:07

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 22 kwietnia br., przyjęto 15 uchwał. Radni wysłuchali także informacji na temat funkcjonowania lotniska Warszawa/Modlin i bieżącej sytuacji w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

 

Radni zgodzili się na przystąpienie województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia Europejskiej Sieci Regionów i Obszarów Metropolitalnych METREX. Podstawowym zadaniem stowarzyszenia jest wymiana informacji, wiedzy oraz doświadczeń na temat rozwoju regionalnego i planowania przestrzennego dotyczącego obszarów metropolitalnych. Współpraca na tym polu pozwoli na wypracowanie efektywnych rozwiązań i dobrych praktyk w kształtowaniu rozwoju województwa, w tym obszaru metropolitalnego Warszawy.

 

Zgodzono się również na zawarcie umowy ramowej z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” na wykonanie usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2035 r. Umożliwi to częściowe zastąpienie dotacji przekazywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zespołu formułą rekompensaty.

 

Podczas obrad radni przyjęli m.in. zmiany w budżecie na 2013 r. oraz statuty Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wybrano także radnego Leszka Przybytniaka na przedstawiciela sejmiku w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

 

W posiedzeniu wziął udział prezes zarządu Lotniska Warszawa/Modlin Piotr Okienczyc, który zapoznał zebranych z postępami działań naprawczych pasa startowego. Prezes zapowiedział, że prace zakończone zostaną w czerwcu br., a uruchomienie lotniska zależeć będzie od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. – Chcielibyśmy, aby pierwsze samoloty wystartowały na przełomie lipca – podsumował prezes.

 

Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski przedstawił informację dotyczącą bieżącej sytuacji Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. W 2009 r. PKP SA. – właściciel terenu, na którym położone jest muzeum – wypowiedziały umowę użyczenia, proponując w zamian inne, niekorzystne lokalizacje. Wicemarszałek podkreślił, że przeniesienie placówki wymagałoby ogromnych nakładów finansowych. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona - toczy się obecnie postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Liczba wyświetleń: 1039

powrót