Aktualności

Flaga województwa i mazowieckie odznaczenia

2005.06.10 00:00 , aktualizacja: 2005.06.15 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 8 czerwca br. zaakceptował treść projektów uchwał ustanawiających Flagę Województwa Mazowieckiego, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz Medal Pamiątkowy „Pro Mazoviae”.

Projekty w/w uchwał będą przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach – projekty flagi, Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” oraz Medalu Pamiątkowego „Pro Mazoviae” przesłane zostaną do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Przewodniczącego Komisji Heraldycznej oraz do Prezydenta RP z wnioskiem o zaopiniowanie.
Następnie zostaną ponownie przedłożone na posiedzeniu Sejmiku, który zdecyduje o podjęciu uchwał w przedmiotowej sprawie.


Flaga Województwa Mazowieckiego
Na fladze w kolorze czerwonym umieszczono w centrum wizerunek orła srebrnego (białego) o dziobie i szponach złotych oraz złotym pierścieniu spinającym ogon – stanowiący herb województwa.
Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza”
Odznaka nadawana będzie przez Sejmik Województwa Mazowieckiego i wręczana przez Przewodniczącego Sejmiku podmiotom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju Regionu Mazowsza, powiatu, gminy lub miejscowości, w dziedzinach takich jak: gospodarka, budownictwo, służba zdrowia, edukacja, kultura, nauka, ekologia, służba społeczna itd.
Odznaka ma kształt koła, w którego centrum znajduje się herb województwa mazowieckiego. Tarcza herbowa znajduje się w obramieniu wieńca liści laurowych. Na odwrotnej stronie umieszczono wypukły napis w złotym kolorze: „ZASŁUŻONY DLA MAZOWSZA” oraz grawerowane będzie imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu wyróżnionego Odznaką.
Medal Pamiątkowy „Pro Mazoviae”
Medal jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Regionu Mazowsza.
Medal ma kształt koła, w jego centrum znajduje się herb województwa mazowieckiego.
W otoku widnieją napisy nad herbem: „PRO MAZOVIAE”, pod herbem „MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”. Na odwrotnej stronie medalu widnieje mapa konturowa województwa mazowieckiego, z wyszczególnionymi miastami: Ostrołęką, Ciechanowem, Płockiem, Warszawą, Siedlcami, i Radomiem. Medal wykonany jest z metalu srebrzonego oksydowanego.


Liczba wyświetleń: 681

powrót