Aktualności

Przedsiębiorcy w nowej agendzie unijnej

2013.06.27 11:05 , aktualizacja: 2013.06.27 11:48

Autor: Konrad Wojnarowski (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski

O perspektywach rozwoju województwa oraz lokalnego biznesu rozmawiano podczas konferencji „Przedsiębiorcy na Mazowszu, przedsiębiorcy w kraju – szanse i wyzwania”, która odbyła się w warszawskim Centrum EXPO XXI. Jednym z prelegentów był marszałek Adam Struzik.

 

Spotkanie zorganizowane przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza wspólnie z Konfederacją Lewiatan zgromadziło duże grono przedsiębiorców. Przedstawiono na nim wyniki raportu „Przedsiębiorcy 2013. Polska i Mazowsze” oraz badania „Polacy o przedsiębiorcach”, przygotowane przez przedstawicieli Konfederacji Lewiatan.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności to jeden z podstawowych celów Strategii Europa 2020. Dodał, że na Mazowszu, gdzie jest najwyższy wzrost gospodarczy, kwestie wsparcia adresowanego dla przedsiębiorców są traktowane priorytetowo. Jako jedno z usprawnień wskazał możliwość korzystania w kompleksowy sposób ze wsparcia w ramach RPO, np.: projekty związane ze szkoleniem pracowników firmy (EFS), zakupem nowych linii produkcyjnych, czy technologii (EFRR). Marszałek omówił także przewidywane obszary wsparcia – od komercjalizacji badań i transferu technologii, poprzez działanie innowacyjne i rozwojowe związane z prowadzoną działalnością, aż po wsparcie dla start-upów i szkolenia, a także kształcenie ustawiczne. Poinformował też o planowanych licznych ułatwieniach zachęcających do ubiegania się o unijne wsparcie firmom, których projekty będą wiązały się z realizacją inteligentnych specjalizacji regionu. Tacy beneficjenci będą mieli ułatwiony dostęp do wsparcia w ramach RPO 2014-2020.

 

W debacie udział wzięli również wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski oraz prezes ZPWiM Jacek Całus.

Liczba wyświetleń: 502

powrót