Aktualności

VIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

2013.07.03 11:30

Autor: Wojciech Juszczak (RF), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

O stanie prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015, określeniu inteligentnej specjalizacji regionu oraz polityce klastrowej na Mazowszu dyskutowano podczas VIII posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Spotkaniu, które odbyło się 1 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył marszałek Adam Struzik.

 

Nad opracowaniem aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, zgodnie z wymogami dla okresu finansowania UE 2014-2020, pracuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM. Dotychczasowe działania, związane także z określeniem inteligentnej specjalizacji województwa, są na etapie opracowania wstępnego projektu dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata 2014-2020 i załącznika, który będzie stanowił podstawowy dokument wyznaczający inteligentną specjalizację. Projekt wypracowany został na podstawie m.in. badań i analiz z zakresu potencjału gospodarczego, naukowego i społecznego Mazowsza oraz szeregu spotkań konsultacyjnych w regionie. Uwzględniane są także programy strategiczne poziomu krajowego i regionalnego, a przygotowanie i ostateczne przyjęcie  zaktualizowanego dokumentu zaplanowane jest na listopad br.

 

Podczas posiedzenia omówiono także kierunki i założenia polityki klastrowej na Mazowszu w latach 2014-2020. Jej głównym celem powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju specjalizacji gospodarczych. W projekcie aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza klastry zostały wskazane jako narzędzie do realizacji celu strategicznego: zwiększenia i wzmocnienia współpracy  w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności.

 

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).

  • fot. Łucja Cichocka
  • fot. Łucja Cichocka
  • fot. Łucja Cichocka
  • fot. Łucja Cichocka

Liczba wyświetleń: 514

powrót