Aktualności

Jubileusz OSP w Woli Ręczajskiej

2013.09.09 15:00 , aktualizacja: 2013.09.10 10:12

Autor: opr. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Tomasz Stefański
  • fot.Tomasz Stefański
  • fot.Tomasz Stefański
  • fot.Tomasz Stefański

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Ręczajskiej (powiat wołomiński) od 85 lat niosą pomoc potrzebującym. W uroczystościach jubileuszowych, 8 września br., wziął udział wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Święto 85-lecia rozpoczęło się uroczystą mszą św.w kościele parafialnym w Poświętnem, po której poświęcono i nadano jednostce sztandar. Najbardziej zasłużeni druhowie, dla których słowa przysięgi strażackiej, mówiące o poświęceniu, odpowiedzialności i mężnej postawie, stały się treścią i sensem życia, zostali uhonorowani okolicznościowymi odznaczeniami. Na przestrzeni lat wypełniali oni strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym o każdej porze dnia i nocy. Swoją postawą i zaangażowaniem dali przykład niezłomności charakteru i odwagi w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.

 

Wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski pogratulował druhom jubileuszu. Podziękował za determinację oraz profesjonalizm, jakim wykazują się podczas przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyraził nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie i liczne zasługi druhów staną się mobilizacją do dalszej efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców.

 


Jednostka OSP w Woli Ręczajskiej powstała w 1928 r. z inicjatywy mieszkańców. Z zebranych funduszy zakupiono pompę ręczną, 11 metrów węża „C”, prądownicę oraz po 20 hełmów i pasów. Dwa lata później wybudowano drewnianą szopę z przeznaczeniem na sprzęt i miejsce zgromadzeń 36 czynnych członków OSP. Przez kolejne lata, aż do wybuchu II wojny światowej, straż prowadziła działalność pożarniczą i kulturalno-sportową. Po zakończeniu wojny przeszkolono strażaków i doposażono jednostkę, m.in. w motopompę, konny wóz rekwizytowy, węże, beczki na wodę i inny sprzęt gaśniczy. W 1973 r. oddano do użytku nowy budynek strażnicy. Pierwszy samochód bojowy Star 244 trafił do OSP w Woli Ręczajskiej w 1989 r. W ramach obchodów 80-lecia istnienia jednostka została odznaczona Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Liczba wyświetleń: 376

powrót