Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2013.09.10 09:15 , aktualizacja: 2013.09.10 10:12

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka
 • fot.Dorota Łucja Cichocka

Sejmik, na  posiedzeniu 9 września br., wysłuchał informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sytuacji finansowej województwa oraz skierował do dalszych prac w komisjach sejmikowych projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku.

 

Zanim przystąpiono do omawiania merytorycznych punktów porządku obrad, przedstawiciele wszystkich opcji politycznych w sejmiku: Leszek Celej, Zbigniew Gołąbek, Leszek Rejmer, Krzysztof Skolimowski i Ewa Tomaszewska przeczytali – w ramach ogólnopolskiego czytania Fredry – wiersz „Ojczyzna nasza”.

 

Skarbnik Marek Miesztalski zapoznał radnych z informacją o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz poinformował o sytuacji finansowej województwa mazowieckiego.

 

Zarząd przedstawił również do dalszego procedowania projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Projekt przeszedł już etap konsultacji społecznych i zgodnie z harmonogramem prac został skierowany pod obrady komisji sejmikowych.

 

Wprowadzono zmiany do uchwały dotyczącej podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, wynikające z oszczędności uzyskanych w wyniku postępowań przetargowych na roboty budowlane dotyczące obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zaoszczędzone przeszło 322,2 tys. zł radni zgodzili się przeznaczyć na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Radni przyjęli też m.in. zmiany w budżecie na bieżący rok, statucie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 r. powiatom prowadzącym w ramach powiatowych bibliotek publicznych – oddziały pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych. Sejmik zgodził się również na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Skargę stowarzyszenia „Czysta Natura” na uchwałę dotyczącą Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i uchwałę wykonawczą przekazano do sądu administracyjnego.

Liczba wyświetleń: 1231

powrót