Aktualności

Jubileuszowe odznaczenia…

2013.09.24 14:30 , aktualizacja: 2013.09.24 15:21

Autor: Konrad Wojnarowski, WZ, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Konrad Wojnarowski
  • fot.Konrad Wojnarowski
  • fot.Konrad Wojnarowski
  • fot.Konrad Wojnarowski
  • fot.Konrad Wojnarowski
  • fot.Konrad Wojnarowski

Marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska zostali wyróżnieni statuetkami „Zasłużony dla Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego” z okazji 25-lecia istnienia placówki. Nagrody odebrali z rąk dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta.

 

Brudzeński Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z 9 czerwca 1988 r. Obecnie funkcjonuje na podstawie Rozporządzenia Nr 5 Wojewody Mazowieckiego z 4 kwietnia 2005 r. Powierzchnia parku wynosi 3171 ha, a otuliny 4397 ha. Administracyjnie park w całości leży w powiecie płockim, na obszarze gmin Brudzeń Duży i Stara Biała. Swoim obszarem obejmuje dolinę Skrwy Prawej, a także przylegające kompleksy leśne w uroczyskach Brwilno, Sikórz i Brudzeń oraz fragment polodowcowy Rynny Karwosiecko-Cholewickiej wraz z ciągiem drobnych jezior i torfowisk. W otulinie parku znalazła się druga długa rynna dopływu Skrwy-Wierzbicy. Takich głębokich, świeżych morfologicznie dolin i jarów jest na terenie parku więcej – to jeden z uroków krajobrazu. Dominującym elementem jest głęboka i kręta dolina Skrwy, wcięta na kilkadziesiąt metrów w wysoczyznę, a właściwie w sandrowe piaski ostatniego zlodowacenia. W jej przebiegu wyróżnia się wielopoziomowe terasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte jarami, parowami i wąwozami. Rzeka silnie meandruje, tworzy szypoty i odcinki przełomowe. Rozdwaja i rozstraja koryto, mnoży wielkie kępy i pozostawia starorzecza zmieniające się w pachnące torfowiska. Z krawędzi skarp rozciągają się jedne z najpiękniejszych na Mazowszu widoki na rzekę i jej dolinę oraz bogatą i urozmaiconą przyrodę. Cywilizacyjnym uzupełnieniem tego bogactwa są liczne stare spiętrzenia młyńskie ze stawami, młynówkami, pełnymi bobrów cofkami. Park bogaty jest również w wartości kulturowe.

Liczba wyświetleń: 500

powrót