Aktualności

Jak usprawnić pozyskiwanie funduszy unijnych?

2013.09.27 15:25 , aktualizacja: 2013.09.30 11:34
Autor: Dorota Pozorek (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska
Fot. Tadeusz Truskolaski

Instytucjonalne podstawy absorpcji środków Regionalnego Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego” to tytuł prezentacji, którą na forum międzynarodowym przedstawił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Spotkanie odbyło się w ramach seminarium „Wpływ procesu regionalizacji – decentralizacji na stopień wykorzystania funduszy europejskich” zorganizowanym w Bukareszcie.

 

Marszałek Adam Struzik zaprezentował strukturę administracyjną na Mazowszu oraz system instytucjonalny wdrażania RPO WM 2007-2013, w tym projekty kluczowe. Opisał działania Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych czyli instytucji pośredniczącej, która jest odpowiedzialna za wdrażanie i realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz RPO WM 2007-2013. Wskazał, że łączna wartość projektów złożonych w ramach PO KL wynosząca około 3 mld 540 mln zł stanowi 88,88 % alokacji. Ponadto marszałek opisał strukturę systemu instytucjonalnego wdrażania funduszy PROW na Mazowszu i zaznaczył, że proces ten wpłynął pozytywnie na rozwój obszarów wiejskich i przyczynił się do wzrostu poziomu rozwoju gospodarczego oraz spadku bezrobocia.

 

Seminarium zorganizowało wspólnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Administracji Publicznej Rumunii. Głównym założeniem spotkania było stworzenie sprzyjającego klimatu do dialogu pomiędzy przedstawicielami Polski i Rumunii, zarówno na szczeblu centralnym jak i lokalnym, na temat wdrażania procesu regionalizacji oraz modelu administracyjnego, który mógłby usprawnić absorpcję funduszy unijnych.

 

Na zakończenie obrad ministrowie obu państw odpowiedzialni za rozwój regionalny podpisali porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju regionalnego i administracji publicznej.

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 681

powrót