Aktualności

O grupach producenckich w Grójcu

2013.12.03 12:45 , aktualizacja: 2013.12.03 13:18
Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Justyna Michniewicz
fot.Justyna Michniewicz
fot.Justyna Michniewicz
fot.Justyna Michniewicz
fot.Justyna Michniewicz

Rolnicy, członkowie grup producenckich spotkali się w Grójcu, 2 grudnia br., na konferencji poświęconej roli samorządu województwa w organizowaniu rynków rolnych na Mazowszu.

 

– Mazowsze to znakomite rolnictwo i produkty rolno-spożywcze – powiedział obecny na konferencji marszałek Adam Struzik. W swoim wystąpieniu poruszył sprawy związane z nowym okresem finansowania Unii Europejskiej oraz wzbudzającymi niepokój członków grup producenckich zapisami w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 19 września br. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania. Marszałek wystosował pismo do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wyjaśnienia tych zapisów.

 

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia Małgorzaty Jędrzejowskiej z Mazowieckiej Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, która omówiła zasady funkcjonowania tej instytucji. Informacje na temat stopnia zorganizowania producentów w regionie i roli samorządu województwa w ich rozwoju przedstawiła Krystyna Wasilewska, kierownik Wydziału Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Prezes Zarządu Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw Witold Boguta omówił zadania grup producenckich i sposoby ich realizacji.

 

Na konferencję zaproszono też przedstawicieli władzy centralnej. O nowej perspektywie dla grup producenckich w latach 2014–2020 mówiła Agnieszka Leszczyńska z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zagadnienia reformy Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020 w obszarze sektora owoców i warzyw przedstawił Artur Krakowiak z Departamentu Rynków Rolnych, a o finansowaniu grup producenckich w następnym okresie programowania informował Paweł Żuk, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Uczestnicy konferencji byli zainteresowani przede wszystkim interpretacją zapisów  rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczących grup producenckich, które w konsekwencji mogą być dużym zagrożeniem ekonomiczno-egzystencjalnym dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. Zabiegali o zorganizowanie spotkania w ministerstwie, podczas którego będą mogli wyrazić swoje stanowisko. Problem niejasnych zapisów w rozporządzeniu omówiła też sejmikowa Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich, która zebrała się w czasie trwania konferencji, aby zaopiniować projekt budżetu województwa na 2014 r.

Liczba wyświetleń: 510

powrót