Aktualności

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego w Sterdyni

2013.12.16 08:55 , aktualizacja: 2013.12.17 15:23

Autor: Karolina Skibniewska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Minutą ciszy upamiętniającą ofiary stanu wojennego rozpoczął się ostatni w tym roku Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego. Ponad trzydziestu starostów spotkało się w piątek, 13 grudnia w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni. Gościnnie na ziemie sokołowskie przyjechali marszałek Adam Struzik i członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Samorządowcy przyjęli stanowiska opracowane podczas listopadowego konwentu w Ostrołęce, gdzie dyskutowano m.in. na temat współpracy z Ukrainą. – Chcemy wyciągnąć wspólne wnioski z naszej ostatniej wizyty, podczas której podpisaliśmy wstępne umowy w obwodzie winnickim. Musimy podjąć decyzję czy współpracę kontynuować czy poczekać do momentu aż sytuacja na Ukrainie się nieco ustabilizuje – powiedział starosta wyszkowski, przewodniczący konwentu Bogdan Pągowski.

 

Samorządowcy podzielili się także refleksjami na temat dotychczasowego 15-letniego funkcjonowania powiatów, których pracę oceniono pozytywnie. Zdaniem przewodniczącego konwentu powiaty działają w obszarze między województwem a gminą. Zazwyczaj wszelkie zadania, którymi nie może zająć się jeden i drugi samorząd przechodzą właśnie na powiat.

Jednym z najważniejszych tematów spotkania było omówienie aktualnych prac nad programem operacyjnym województwa mazowieckiego na lata 2014–2020. Jak przypomniał marszałek Adam Struzik, obecnie trwają końcowe prace nad ustaleniami RPO, który w rezultacie odpowiada na zapotrzebowania zgłoszone i sformułowane przez UE, a także odnosi się do priorytetów tematycznych, jakie unia nakreśliła w strategicznym dokumencie „Europa 2020”.

Sfera badawczo-rozwojowa, czyli podnoszenie konkurencyjności gospodarki mazowieckiej poprzez transfer ze świata nauki do świata wytwarzania, wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowanie społeczeństwa informacyjnego (rozwój e-technologii i e-usług), gospodarka niskoemisyjna, budowanie rynku pracy dla wszystkich, również dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych czy procesy edukacyjne – to, jak zaznaczył Adam Struzik – główne priorytety województwa mazowieckiego na kolejne lata.

 

Marszałek nawiązał także do podjętej 13 grudnia br. przez Senat ustawy o zmianie „janosikowego”. Poprawka do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, którą poparły wszystkie kluby parlamentarne zakłada, że Mazowsze w 2014 r. wpłaci do budżetu państwa 400 mln zł, a nie jak wcześniej zakładano 646,5. Pozostałe zobowiązania spłacone zostaną dzięki zaciągniętej 3 proc. pożyczce, rozłożonej na 5 lat. Warunkiem jej przyznania jest przygotowanie przez zarząd województwa programu postępowania ostrożnościowego. – Doszliśmy do sytuacji absurdalnej, w której jeden region transferuje pieniądze do wszystkich województw, nawet tych, które są powyżej średniej dochodów – mówił Adam Struzik. Mimo to podziękował parlamentarzystom za szansę przetrwania.

  • Fot. M.Miłkowska
  • Fot. M.Miłkowska
  • Fot. M.Miłkowska

Liczba wyświetleń: 773

powrót