Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku

2014.01.20 14:15 , aktualizacja: 2014.01.20 14:52

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 20 stycznia br., przyjął stanowisko, w którym sprzeciwia się zapisom IV Pakietu Kolejowego Unii Europejskiej dotyczących m.in. liberalizacji organizacji publicznego transportu zbiorowego. Dyskutowano również o sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie.

 

Ideą IV Pakietu Kolejowego – zestawu uregulowań Unii Europejskiej dotyczących transportu kolejowego – jest liberalizacja tego typu przewozów. Zakłada on bowiem wprowadzenie konieczności wyboru przewoźnika w drodze przetargu. Nie będzie można, jak do tej pory, zlecać bezpośrednio tych usług własnej spółce. Radni wskazują w stanowisku na konieczność utrzymania dotychczas obowiązujących przepisów, zapewniających elastyczne podejście do organizacji publicznego transportu zbiorowego (poprzez bezpośrednie zlecenie lub w drodze przetargu).

 

O sytuacji w szpitalu na Barskiej, przyczynach zamknięcia SOR-u oraz koncepcji ograniczenia działalności tej placówki do oddziałów ortopedyczno-urazowego i rehabilitacyjnego poinformował radnych wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

– To co się dzieje na Barskiej jest wynikiem sytuacji, w jakiej znajduje się mazowiecka służba zdrowia – podsumował radny Grzegorz Pietruczuk. Głos w dyskusji zabrała również przewodnicząca związku zawodowego pielęgniarek działającego w tym szpitalu.

 

Sejmik przyjął ponadto zmiany w budżecie województwa na 2014 r., jak również uchwały dotyczące wyznaczenia aglomeracji Łomianki, likwidacji aglomeracji Sobolew i Miedzna oraz wyznaczenia nowych. Nadano także statut Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Płocku oraz zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

Liczba wyświetleń: 1134

powrót