Aktualności

Jak zainwestować unijne środki

2014.03.06 13:05 , aktualizacja: 2014.03.06 16:04

Autor: Milena Szymańska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska

5 marca 2014 r. rozpoczęły się negocjacje między Komisją Europejską, a polskim rządem, istotą których jest wypracowanie sposobu jak najlepszego zainwestowania środków europejskich na latach 2014-2020. Województwo mazowieckie podczas spotkania reprezentował członek zarządu Wiesław Raboszuk.

 

10 stycznia 2014 r. Polska przekazała do Komisji Europejskiej projekt Umowy Partnerstwa, która jest strategicznym dokumentem całościowo obejmującym zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi. Określa kierunki interwencji w latach 2014–2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

 

Dążeniem Komisji Europejskiej jest  przyjęcie przed końcem kadencji wszystkich umów partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014–2020 przedłożonych przez państwa członkowskie. Dokumenty te muszą odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności, takie jak: koncentracja tematyczna, orientacja na rezultaty oraz strategiczne uwarunkowanie inwestycji.

 

Na Polskę w ramach polityki spójności przypada 82,5 mld euro w latach 2014–2020, co czyni ją zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki w całej UE.

 

Spotkanie było okazją do omówienia kluczowych postulatów i oczekiwań komisji wobec strategii wykorzystania funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej, w tym głównych uwag do Umowy Partnerstwa oraz do zaprezentowania najważniejszych punktów polskiego stanowiska negocjacyjnego.

Liczba wyświetleń: 896

powrót