Aktualności

Z posiedzenia sejmiku...

2014.03.11 10:20 , aktualizacja: 2014.03.11 10:50

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. Martyna Pierzchała
fot. Martyna Pierzchała
fot. Martyna Pierzchała
fot. Martyna Pierzchała

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 10 marca br., zapoznał się z  informacjami marszałka na temat wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego „janosikowego” oraz sytuacji finansowej województwa. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na Mazowszu.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie „janosikowego” jest – jak przyznali radni  – niewątpliwym sukcesem. – Ten wyrok przywraca wiarę w to, że żyjemy w państwie prawa – powiedział marszałek Adam Struzik. Poinformował też, że prowadzone są analizy prawne nad możliwością dochodzenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego utraconych, w wyniku niezgodnych z prawem przepisów, dochodów. – Wyrok nie rozwiązuje bezpośrednio problemów finansowych województwa – podkreślił radny Wojciech Bartelski. Tym bardziej, że na zmiany przewidziano 18 miesięcy.

 

Sejmik wysłuchał też informacji o sytuacji finansowej województwa oraz zapoznał się ze stanem bezpieczeństwa na Mazowszu. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Cezary Popławski przedstawił dane dotyczące liczby popełnionych przestępstw, przemocy w rodzinie, wykroczeń drogowych i wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu, prewencji czy też prowadzonych inicjatyw profilaktycznych. Z danych wynika, że w 2013 r. dynamika przestępczości zdecydowanie spadła, co świadczy o efektywności pracy policji.

 

Radni przyjęli ponadto sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za 2013 r. Plan finansowy przewidziany na 2013 r. w stosunku do RPO WM wykonany został w przeszło 70 proc. (wydatki na rzecz beneficjentów wyniosły blisko 48,6 mln zł), a w stosunku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 95 proc. (wydatki na rzecz beneficjentów wyniosły przeszło 53,5 mln zł).

 

Następnie na wniosek trzech kół łowieckich w Siedlcach i Sokołowie Podlaskim sejmik wprowadził zmiany w „Podziale Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”, co usprawni myśliwym prowadzenia gospodarki łowieckiej na dzierżawionych obszarach. Sejmik zgodził się także na zawarcie porozumienia z województwem podlaskim dotyczącym wspólnego organizowania pasażerskich przewozów kolejowych na linii Siedlce – Czeremcha i kompensowania pracy eksploatacyjnej. Przyjęto ponadto uchwałę w sprawie likwidacji aglomeracji Zbuczyn.

 

Kolejne posiedzenie sejmiku zwołane zostało na 17 marca.

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 796

powrót