Aktualności

Modernizacja wałów na Wiśle

2005.09.08 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Samorząd Województwa Mazowieckiego rozbudowuje i przebudowuje obwałowania Wisły na Wale Rajszewskim, chroniącym Białołękę i rolnicze tereny gminy Jabłonna przed zalaniem. W latach 1999-2005 zmodernizowano ok. 80 km wałów za ok. 73 mln zł.

Realizowany projekt przebudowy przeszło pięciokilometrowego odcinka Wału Rajszewskiego przewiduje m.in. wykonanie przesłony cementowo-bentonitowej o głębokości 10 m w korpusie i podłożu, przebudowę korpusu prowadzącą do podwyższenia stopnia jego zagęszczenia i wykonanie obmurowania ochronnego na odcinku, na którym nie ma możliwości rozbudowy przesłony. Ponadto wykonany będzie drenaż opaskowy na tym terenie, a także elementy komunikacyjne tj. droga na koronie, przejazdy, zjazdy, schody i umocnienia drogi przywałowej. Modernizacji poddane zostaną również pozostałe budowle wałowe.Wał Rajszewski


Koszt inwestycji wynosi ok. 13 mln zł. Rozbudowa i przebudowa wałów jest możliwa dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 2,3 mln zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6,69 mln zł oraz wykorzystania rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 4,26 mln zł.

Według danych Biura Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa, na terenie województwa mazowieckiego wały wiślane wymagają przebudowy na długości 171 km. Dalsze 120 km wałów należy podwyższyć z powodu wzrostu poziomów wód powodziowych w wyniku zarośnięcia międzywala.

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe regionu to jedno z najistotniejszych zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego. Mazowsze jest bezpieczne, ale nawet najmniejsza rzeczka może stać się przyczyną dramatu i nie wolno nam o tym zapominać. – powiedział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.Marszałek Struzik w czasie wizyty na Wale Rajszewskim


W fazie opracowań jest duży projekt przebudowy wałów Wisły i rzeki Jeziorki chroniących Dolinę Moczydłowską koło Konstancina. Zabezpieczy to przed powodzią południowe obszary Warszawy położone na lewym brzegu Wisły. Projekt kosztować będzie ok. 30 mln zł, a powstaje przy współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z miastem stołecznym Warszawą i gminą Konstancin-Jeziorna.


  • Pozostałe projekty modernizacji obwałowań
  • Liczba wyświetleń: 675

    powrót