Aktualności

Tłuszcz inwestuje unijne środki

2014.05.12 15:10 , aktualizacja: 2014.05.12 15:27
Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
fot. UMiG Tłuszcz

Nowa stacja uzdatniania wody została otwarta w Kozłach (pow. wołomiński). Inwestycji lokalnym władzom pogratulowali m.in. marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Całkowity koszt budowy stacji to niemal 3 mln zł, z czego ponad 2 mln zł pochodzą z PROW 2007–2013. Budowa została również dofinansowana pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 430 tys. zł. Dodatkowo powstało ponad 7 km sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Kozłowska, Kozły i Tłuszcz o wartości blisko 3 mln zł. W Kozłach zrealizowano też projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza” współfinansowany ze środków RPO WM 2007–2013, w ramach którego wybudowano ponad 7,5 km sieci kanalizacyjnej i ponad 17,5 km wodociągowej. Przebudowano także oczyszczalnię ścieków w Tłuszczu. Całkowity koszt inwestycji to ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło ponad 9 mln zł.

 

– Cieszę się, że kolejna mazowiecka gmina podjęła wyzwanie i, sięgając po unijne środki, zdecydowała się na budowę stacji uzdatniania wody  oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Jestem pewien, że dzięki zrealizowanym inwestycjom zwiększy się komfort życia mieszkańców gminy Tłuszcz – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Liczba wyświetleń: 452

powrót