Aktualności

Jubileusz OSP w Bożewie

2014.06.30 15:30 , aktualizacja: 2014.07.01 15:55

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski
  • fot. Zbigniew Tomaszewski

100 lat temu, tuż przed wybuchem I wojny światowej, powstała „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” jednostka OSP w Bożewie (powiat sierpecki). 35 lat później zaczęła grać strażacka orkiestra dęta. W uroczystościach jubileuszowych wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Jednostki OSP zajmują w historii polskich miast i wsi szczególne miejsce. Tworzyli je z pełnym zaangażowaniem sami mieszkańcy, wyposażając druhów w umundurowanie i sprzęt gaśniczy. Zadania, jakich się podejmują się strażacy-ochotnicy, są bardzo trudne i ryzykowne. Pokonują oni strach i z narażeniem własnego zdrowia oraz życia niosą pomoc, gdy żywioł ognia, wody albo inne niebezpieczeństwo zagraża ludziom lub ich mieniu. Współcześni druhowie są spadkobiercami wartości, które przez lata, nawet mimo niesprzyjających czasów, pozwalały pielęgnować tożsamość małych ojczyzn i umacniać poczucie jedności ich mieszkańców. Ich bohaterska postawa, poświęcenie oraz skuteczne działania spotykają się zawsze z wielkim szacunkiem i uznaniem.

 

Ochotnicze Straże Pożarne, jako organizacje społeczne, nie tylko strzegą bezpieczeństwa, ale też mają znaczący wpływ na życie lokalnej wspólnoty. Podobnie jak w ubiegłych dziesięcioleciach, tak i teraz strażacy-ochotnicy biorą czynny udział w przedsięwzięciach społeczno-kulturalnych, organizują również spotkania integrujące mieszkańców.

 

Jednostka OSP w Bożewie jest dziś jedną z wyróżniających się w powiecie sierpeckim. Liczy 100 członków. Profesjonalizm działania został doceniony przez włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Mazowieckiej Brygady Odwodowej. Funkcjonowanie w takich strukturach nakłada na ochotników przede wszystkim obowiązki – na miejsce zdarzeń muszą dotrzeć często przed zawodowcami z PSP i do ich przybycia prowadzić samodzielnie skuteczne akcje ratownicze. Z tego obowiązku druhowie z Bożewa wywiązują się znakomicie.

 

Za wybitne zasługi oraz długoletnią i chlubną działalność na rzecz województwa mazowieckiego, marszałek Adam Struzik uhonorował jednostkę w Bożewie Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Podziękował druhom za ofiarność i zaangażowanie, jakim wykazują się podczas sprawnie przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych. Wyraził nadzieję, że dotychczasowe doświadczenie oraz liczne zasługi, staną się mobilizacją do dalszej efektywnej pracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnych mieszkańców. Dyplomy uznania otrzymali także najbardziej zasłużeni druhowie-seniorzy, dla których słowa przysięgi strażackiej, mówiące o poświęceniu, odpowiedzialności i mężnej postawie, stały się treścią i sensem życia.

 

Pamiątkowy Medal trafił również do strażackiej orkiestry dętej. Formacja działa od 1947 r. Uświetnia wszystkie uroczystości zarówno świeckie, jak i kościelne. Jest znana nie tylko w powiecie sierpeckim czy płockim. Swój bogaty repertuar, wśród nich marsze i popularne standardy muzyki rozrywkowej, prezentowała także poza granicami Polski.

Liczba wyświetleń: 975

powrót