Aktualności

Biznesowa współpraca z Chinami

2014.07.01 11:40 , aktualizacja: 2014.07.03 10:35

Autor: oprac. Monika Guzowska, Anna Świerk, Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • fot.Urszula Sabak-Gąska
  • fot.Urszula Sabak-Gąska
  • fot.Urszula Sabak-Gąska
  • fot.Urszula Sabak-Gąska
  • fot.Urszula Sabak-Gąska
  • Fot. arch. PAIZ
  • Fot. arch. PAIZ
  • Fot. arch. PAIZ
  • Fot. arch. PAIZ

Z okazji wizyty w Polsce wicegubernatora prowincji Shandong – Xia Geng, któremu towarzyszyli przedsiębiorcy reprezentujący wiodące sektory chińskiej gospodarki, odbyło się Shandong-Poland Trade&Investment Promotion and Business Matchmaking Forum.Wśród zaproszonych gości był m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Podczas spotkania sygnowano trzy porozumienia o współpracy pomiędzy: PAIiIZ a CCPIT Shandong, Xinwen Mining Group a Kopex oraz Hisense International i Top Victory Investments.

 

W wydarzeniu udział wzięły firmy chińskie, których intencją jest nawiązanie bezpośredniej współpracy w zakresie handlu i inwestycji z firmami polskimi. Po części oficjalnej forum polskie i chińskie firmy reprezentujące m.in. sektor budowlany, biotechnologiczny, chemiczny, rolniczy, spożywczy, energetyczny, wydobywczy, maszynowy, elektroniczny i wytwórczy (np.. części samochodowe, tekstylia), ochrony środowiska, IT i wysokich technologiimiały okazję do bezpośrednich rozmów podczas spotkań B2B.

 

Radca ekonomiczny Ambasady ChRL w Warszawie pani Liu Lijuan podkreśliła, że coraz więcej firm chińskich przyjeżdża do Polski, by zakładać przedsiębiorstwa. Zaznaczyła również, że Shandong jest drugą pod względem wielkości i najprężniej rozwijającą się w prowincją w Chinach.

 

Forum odbyło się pod patronatem Ludowego Rządu Prowincji Shandong oraz Ministerstwa Gospodarki RP. Organizatorami wydarzenia byli PAIiIZ, Chińska Rada Promocji Handlu Międzynarodowego (CCPIT) oraz Departament Handlu Prowincji Shandong. Spotkanie odbyło się 30 czerwca.

 

Z delegacją oficjalną chińskiej Prowincji Szantung spotkał się także marszałek Adam Struzik, któremu towarzyszył wiceprezes zarządu ARM S.A. Piotr Słojewski oraz zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Rafał Zięba. Głównym tematem spotkania było określenie możliwych obszarów współpracy pomiędzy województwem mazowieckim i Prowincją Szantung oraz doprecyzowanie zapisów porozumienia o współpracy bilateralnej między obu regionami.

 

Gubernator Xia Geng przedstawił potencjał gospodarczy Prowincji Szantung; zainteresowany jest współpracą z Mazowszem w dziedzinie przemysłu chemicznego, przetwórstwa spożywczego, a także w sferze turystyki oraz wymiany studentów. Podkreślił, że jedną z form pobudzania wzajemnych relacji jest udział w targach i organizowanie misji gospodarczych.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił pełną otwartość na stosunki z chińskim partnerem. Jako najważniejsze obszary współpracy wymienił szczególnie sferę naukowo-badawczą i edukacyjną, przemysł informatyczny, rolno-spożywczy oraz chemiczny, techniki komunikacyjne i odnawialne źródła energii. Podkreślił też potrzebę zwiększenia eksportu z Polski do Chin oraz liczby chińskich inwestycji na Mazowszu. Dodał, że specjalne strefy ekonomiczne, zlokalizowane na terenie Mazowsza, są w pełni przygotowane do przyjęcia zagranicznych inwestorów. Marszałek przedstawił również potencjał Mazowsza w sferze kultury i turystyki. Zaznaczył, że z roku na rok zwiększa się wśród Polaków zainteresowanie Chinami, w związku z czym zaproponował wspólne działania w tym zakresie. Wspomniał przy tym o porcie lotniczym w Modlinie, z uwzględnieniem którego można byłoby zorganizować loty charterowe dla chińskich turystów.

 

Obie strony zgodnie przyznały, że Mazowsze i Szantung – mimo odległości geograficznej oraz różnic pod względem powierzchni i liczby mieszkańców – wiele łączy, co dobrze wróży przyszłym kontaktom bilateralnym. Strony podkreśliły dobry wzajemny klimat na szczeblu rządowym i pełną otwartość na współpracę między Polską i Chińska Republiką Ludową we wszystkich sferach gospodarki.

Liczba wyświetleń: 704

powrót