Aktualności

Z posiedzenia sejmiku...

2014.07.07 14:35 , aktualizacja: 2014.07.10 13:22

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 7 lipca br., uchwalił Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz wystosował stanowisko dotyczące niedoboru środków finansowych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej na Mazowszu w 2015 r.

 

Sejmik gościł na posiedzeniu uczestników Nasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego, którzy zapoznali się z pracą radnych i zarządu województwa. W planach młodych studentów było też oglądanie Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki, zwiedzanie Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Portu Lotniczego w Modlinie. Po spotkaniu z młodymi studentami, przewodniczący przeszedł do realizacji zaplanowanych  punktów porządku obrad. Jednym z najważniejszych było przyjęcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, nad aktualizacją którego prace trwały od października 2010 r.

 

W dalszej części obrad, członek zarządu Elżbieta Lanc przedstawiła informację na temat sytuacji finansowej Szpitala w Dziekanowie Leśnym, jak również stanowisko, w którym sejmik „apeluje do władz rządowych: prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia oraz posłów i senatorów o zintensyfikowanie i przyspieszenie działań naprawczych w ochronie zdrowia oraz zapewnienie realnego wzrostu nakładów finansowych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim”. Radni podkreślają, że nominalny wzrost środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej na Mazowszu w 2015 r. o blisko 131 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niewystarczający. Więcej na ten temat w informacjach na http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4592,szpital-w-dziekanowie-tematem-sesji-sejmiku.html oraz http://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,3298,w-2015-r-za-malo-pieniedzy-z-nfz-dla-szpitali-radni-apeluja-do-rzadu.html .

 

Sejmik przyjął również uchwałę, która umożliwia rozpoczęcie konsultacji społecznych projektów dwóch programów ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów linii kolejowych i dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy, średni poziom dźwięku „A” we wszystkich dobach i porach w roku. 

  

Sejmik przyjął też „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego”, sporządzoną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Wprowadził zmiany do uchwały budżetowej na 2014 r. oraz wybrał przedstawiciela sejmiku, radnego Leszka Celeja, do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Liczba wyświetleń: 993

powrót