Aktualności

Międzynarodowa droga wodna coraz bliżej

2014.10.30 10:30 , aktualizacja: 2014.10.30 10:37

Autor: UMWL, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

List intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych, gospodarczego wykorzystania rzek i Zalewu Wiślanego oraz reaktywowania potencjalnej Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 został podpisany 29 października br. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W imieniu województwa mazowieckiego dokument sygnował wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Przedmiotem listu jest włączenie województwa lubelskiego do współpracy – wokół międzynarodowej drogi wodnej E-40 – zapoczątkowanej w 2013 r przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie. Na mocy dokumentu powstał Zespół ds. Rewitalizacji MDW E40 w Polsce, który zajmuje się koordynacją działań podejmowanych przez poszczególne województwa w zakresie aktywizacji gospodarczej obszarów nadwodnych.

 

Wypracowanie wspólnego stanowiska samorządów w kwestiach rewitalizacji i gospodarczego wykorzystania dróg wodnych w Polsce nabrało obecnie znaczenia w kontekście podjęcia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP prac nad przystąpieniem Polski do Umowy AGN  (Europejskie porozumienie o głównych drogach wodnych międzynarodowego znaczenia) z 1996 r. Ministerstwo wystąpiło z inicjatywą utworzenia grupy roboczej wspólnie z przedstawicielami samorządów i środowisk żeglugowych.      Województwo lubelskie zostało włączone do rozmów, ponieważ graniczy z obszarami potencjalnego przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E-40. Będzie ona realizowana w ramach projektu  współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013.

  • fot. archiwum UMWL
  • fot. archiwum UMWL
  • fot. archiwum UMWL

Liczba wyświetleń: 396

powrót