Aktualności

Co nas czeka w kolejnej agendzie unijnej?

2014.11.04 13:30 , aktualizacja: 2014.11.04 15:28

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa V Forum Rozwoju Mazowsza. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Grow up start up” i ma służyć promocji projektów RPO WM oraz PO KL na Mazowszu, ale też nawiązaniu efektywnych partnerskich inicjatyw pomiędzy różnymi grupami odbiorców unijnych grantów. 

 

Organizowane corocznie forum umożliwia wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy beneficjentami, instytucjami naukowymi oraz badawczymi, a także potencjalnymi odbiorcami funduszy europejskich. Obecna edycja przedsięwzięcia zbiegła się z końcem jednej i rozpoczęciem kolejnej agendy unijnej. Stała się zatem okazją nie tylko do podsumowania mijających okresów programowania RPO i PO KL, ale również do zaprezentowania możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w przyszłym okresie programowania.

 

Marszałek Adam Struzik w swoim wystąpieniu podsumował wdrażanie programów unijnych na Mazowszu w latach 2007–2013. Omówił również nadchodzącą agendą. – Samorządy województw będą zarządzać większą niż dotąd pulą europejskich pieniędzy. W latach 2007-2013 ok. 25 proc. wszystkich środków było wdrażanych przez samorządy, obecnie będzie to niemal 40 proc. Nowy budżet to również inwestycje w miasta. Wsparcie otrzymają projekty związane z kompleksową rewitalizacją (w tym rewitalizacją społeczną), ekologicznym transportem miejskim, gospodarką niskoemisyjną. Ponadto, miasta wojewódzkie wraz z okalającymi je gminami będą realizować wspólne projekty, m.in. związane z dostępnością komunikacyjną – powiedział marszałek Adam Struzik. – Nowy budżet na lata 2014-2020 będzie wdrażany poprzez 6 programów krajowych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski wschodniej, a także 16 programów regionalnych. W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności. To ponad 31 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007–2013 – podkreślił marszałek.

 

Forum towarzyszyła prezentacja około osiemdziesięciu wystawców – beneficjentów programów unijnych, którzy na swoich stoiskach przedstawiali efekty pozyskania funduszy unijnych. Organizatorem spotkania jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka
  • fot. Dorota Łucja Cichocka

Liczba wyświetleń: 481

powrót