Aktualności

Eksperci pomogą przedsiębiorcom

2014.11.06 09:20 , aktualizacja: 2014.11.06 10:19

Autor: Wiesław Kołodziejski (MFPK), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. Monika Guzowska
  • Fot. Monika Guzowska
  • Fot. Monika Guzowska
  • Fot. Monika Guzowska
  • Fot. Monika Guzowska
  • Fot. Monika Guzowska
  • Fot. Monika Guzowska
  • Fot. Monika Guzowska
  • Fot. Monika Guzowska

Przy Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych powołano Komisję Ekspertów. Na pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 5 listopada, nominacje członkom wręczył marszałek Adam Struzik.  

 

Wśród ekspertów znaleźli się  rektorzy, dziekani i wykładowcy  znanych warszawskich uczelni wyższych specjalizujący się w dziedzinach: innowacji, IT i bezpieczeństwa informacji, produkcji rolnej i ekologii, prawa gospodarczego oraz bankowości.  Ich  zadaniem będzie szeroko rozumiane doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w mazowieckich przedsiębiorstwach, jak również optymalne przygotowanie studentów do roli przyszłych przedsiębiorców.

 

Najpilniejszym zagadnieniem, jakie omówiono podczas spotkania  było usprawnienie  rozstrzygania sporów gospodarczych przez tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i poprawa otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorczości na Mazowszu. Ustalono, że proponowanym wsparciem należy objąć jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe  oraz mazowieckie sądy.

 

Nawiązana kilka miesięcy temu współpraca z  przedstawicielami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz grupą rzeczoznawców – arbitrów umożliwiła opracowanie innowacyjnego projektu: Programu Współpracy Regionalnej na rzecz wzmocnienia instytucji otoczenia biznesu. W grudniu planowane jest rozpoczęcie jego wdrażania.

 

Wspieranie mazowieckich przedsiębiorców w dostępie do finansowania dłużnego jest podstawowym zadaniem regionalnego funduszu poręczeniowego. Jak pokazała praktyka, przedsiębiorcy, którzy skorzystają z kredytów bankowych, nie powinni być pozostawieni bez opieki. Szczególnie dotyczy to osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą.  Samorządy terytorialne rzeczywiście chcące pomagać lokalnym przedsiębiorcom, powołują do życia różne  instytucje otoczenia biznesu. Sprawne zarządzanie nimi nie jest możliwe bez umiejętności przewidywania zmian na rynku, oraz szybkiego przystosowania się do nowych wymogów. Połączenie doświadczenia z nauką ograniczy ryzyko błędnych decyzji.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 14 kB, Liczba pobrań: 225

Liczba wyświetleń: 309

powrót