Aktualności

Kontrakt terytorialny podpisany

2014.11.25 15:30 , aktualizacja: 2014.11.26 14:01

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. Martyna Gadecka
  • Fot. Martyna Gadecka
  • Fot. Martyna Gadecka
  • Fot. Martyna Gadecka

25 listopada br., minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali w obecności premier Ewy Kopacz i prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz kontrakt terytorialny. To niezwykle ważny dokument dla całego województwa, w tym dla stolicy.

 

Prace dotyczące negocjacji krajowych i regionalnych programów operacyjnych z UE są już na finiszu. Po wielu miesiącach prac i negocjacji, strona rządowa i władze województwa podpisały kontrakt terytorialny dla Mazowsza. To strategiczny dokument, bo zawiera najważniejsze inwestycje, które mają być realizowane głównie przy udziale środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Kontrakt jest umową ramową pomiędzy rządem i samorządem województwa. Przedstawione są w nim konkretne działania i możliwe źródła finansowania – środki unijne z programu krajowego czy regionalnego lub te pochodzące z budżetu państwa.

 

Ważnym dokumentem będzie również nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Od jego ostatecznego kształtu – a jest w fazie końcowych negocjacji – uzależniona jest realizacji wielu inwestycji, w tym kolejowych, ujętych w kontrakcie.

 

Stolica wraz z sąsiadującymi gminami tworzy na mocy porozumienia Warszawski Obszar Funkcjonalny. Dla tego ponadadministracyjnego układu przewidziano narzędzie zwane ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Pozwoli to gminom na realizację projektów uwzględnionych w opracowywanej Strategii ZIT. Należy podkreślić, że lista projektów ujętych w kontrakcie terytorialnym nie jest listą zamkniętą, jej zmiany będą możliwe przy kolejnych aktualizacjach dokumentu.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 2103

powrót