Aktualności

Sejmik za budową dróg we wschodniej części Mazowsza

2015.01.27 08:45 , aktualizacja: 2015.07.24 10:27

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Radni przyjęli stanowisko w sprawie zmian do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023.

 

Dokument jest odpowiedzią radnych na trwające obecnie konsultacje publiczne dotyczące Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Semik zwraca w nim uwagę na niedostateczny rozwój sieci drogowej we wschodniej części Mazowsza oraz konieczność rozwiązania sprawy tranzytu samochodowego wschód–zachód, omijającego Warszawę. Wskazauje też na konieczność budowy istotnych dla Mazowsza dróg:

 • S17 Warszawa – Lublin – radni apelują o przyśpieszenie prac szczególnie na odcinku Drewnica – Zakręt,
 • S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa,
 • DK 61 od wiaduktu kolejowego w Legionowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631, z uwagą o zasadności budowy w dalszym przebiegu tej drogi obwodnicy Pułtuska oraz w ciągu DK 57 obwodnic Makowa Mazowieckiego i Przasnysza, które usprawnią jazdę w stronę województwa warmińsko-mazurskiego,
 • obwodnica Kołbieli – apel o jak najszybsze rozpoczęcie budowy,
 • S7 odcinek Płońsk (S10) – Warszawa (S8) – ważna droga ze względu na połączenie z lotniskiem w Modlinie,
 • A2 odcinek Mińsk Mazowiecki – Siedlce – granica województwa – droga stwarzająca szansę rozwoju wschodniej Polski,
 • obwodnica Ostrołęki.

Sejmik uchwalił również budżet województwa na 2015 rok wraz z autopoprawkami zarządu, w których zwiększono dochody o blisko 113,3 mln zł. Więcej w informacji http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,4823,radni-przyjeli-tegoroczny-budzet.html .

 

Radni zgodzili się ponadto na dokonanie zmian w uchwale dotyczącej obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin Sp. z o.o. oraz na zawarcie porozumienia o współpracy z chińską prowincją Szantung.

 

Wybrali też przedstawicieli sejmiku do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którymi zostali: Mirosław Adam Orliński, Krzysztof Strzałkowski i Tomasz Zdzikot. Delegowali również Wojciecha Bartelskiego i Waldemara Kulińskiego do komisji konkursowej dotyczącej wyboru Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz dokonali zmiany w składzie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W skład rad nadzorczych WFOŚiGW wchodzą przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska lub ich zastępcy. Sejmik delegował w związku z tym Mirosława Augustyniaka, przewodniczącego sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska.

 • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski prowadzi obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego fot.Justyna Michniewicz
 • Przemawia marszałek Adam Struzik fot. Martyna Gadecka
 • Skarbnik Marek Miesztalski przedstawia budżet województwa mazowieckiego na 2015 r. fot. Martyna Gadecka
 • Radni sejmiku dyskutują o zmianach w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 fot.Justyna Michniewicz
 • Radni PiS podczas sesji sejmiku fot.Justyna Michniewicz
 • Radni PO podczas sesji sejmiku fot.Justyna Michniewicz
 • Radni PiS podczas sesji sejmiku fot.Justyna Michniewicz

Liczba wyświetleń: 577

powrót