Aktualności

NIK podzieli się doświadczeniem

2015.02.23 14:15 , aktualizacja: 2015.07.14 14:08

Autor: oprac. Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • logotyp Najwyższej Izby Kontroli ilustracja
  • prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski Fot. arch. NIK
  • wśród zaproszonych gości był marszałek Adam Struzik Fot. arch. NIK
  • przemawia marszałek sejmu Radosław Sikorski Fot. arch. NIK
  • Uczestnicy jubileuszowego spotkania zorganizowanego w Sejmie RP Fot. arch. NIK

 Dziewięćdziesiąt sześć lat temu powołano Najwyższą Izbę Kontroli. Z tej okazji w Sejmie RP zorganizowano uroczystości rocznicowe. Wśród zaproszonych gości był m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Zadania instytucji

Jedną z pierwszych powołanych instytucji w niepodległej Polsce była Najwyższa Izba Kontroli. Jest to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej – służy nadzorowi nad właściwą realizacją zadań stojących przed demokratycznym państwem prawa. Instytucja cieszy się niezmiennie szacunkiem i zaufaniem Polaków.

 

Kontrolerzy zatrudnieni w Izbie to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy sprawdzają, jak poszczególne jednostki gospodarują środkami publicznymi. Powierzone im obowiązki wykonują sumiennie, fachowo, bezstronnie i z wielkim zaangażowaniem.

 

Deklaracja współpracy

Zdobytym przez lata doświadczeniem, NIK podzieli się z podobnymi organami z innych państw. Na mocy podpisanej dziś w Sejmie deklaracji Izba będzie pomagała najwyższym organom kontroli z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii w dostosowywaniu się do standardów UE. Polscy kontrolerzy w serii spotkań i seminariów przekażą własne doświadczenia dotyczące kontroli funduszy unijnych, walki z korupcją oraz badania finansów administracji rządowej i samorządowej.

 

Gratulacje od samorządu Mazowsza

Obecny na uroczystości marszałek Adam Struzik, dziękując pracownikom za ciągłe starania o podwyższanie standardów organizacji, pogratulował efektów dotychczasowej pracy, jak również podpisania porozumienia partnerstwa i współpracy z Narodowym Urzędem Kontroli Gruzji, Trybunałem Obrachunkowym Republiki Mołdawii oraz Izbą Obrachunkową Ukrainy. Zdaniem marszałka deklaracja to dowód, że instytucja właściwie wykonuje powierzone jej zadania i z całą pewnością zasługuje, by być wzorem do naśladowania.

Liczba wyświetleń: 324

powrót