Aktualności

O wzroście gospodarczym w krajach członkowskich UE

2015.03.05 14:55 , aktualizacja: 2015.03.05 15:08

Autor: Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Podsumowanie projektu dotyczącego roli władz lokalnych i regionalnych oraz państw członkowskich UE w realizacji ważnych celów założonych w dokumencie strategicznym Europa 2020 był głównym tematem konferencji odbywającej się w Brukseli, z udziałem marszałka Adama Struzika.

 

Województwo mazowieckie uczestniczyło w nim wraz z 16 innymi regionami europejskimi. Projekt na  Mazowszu realizowało Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

 

O czym rozmawiano

Uczestnicy konferencji skoncentrowali się na dwóch obszarach: zwiększenie efektywności energetycznej oraz integracja społeczna na rzecz przeciwdziałania  wykluczeniu społecznemu poprzez kreowanie rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym. Przedstawiono dobre praktyki z różnych krajów i regionów. 

 

Główna konkluzja spotkania

Wysunięto tezę, że tylko życzliwa i zorientowana na efekty współpraca wszystkich poziomów sprawowania rządów – poczynając od władz UE, poprzez władze krajowe i samorządy wszystkich szczebli – może doprowadzić do efektywnej realizacji projektów oraz wykorzystania środków własnych i pomocowych.  

 

Europa 2020 – czym jest?

To dziesięcioletnia strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 r. Przyjęła pięć głównych celów, z uwzględnieniem specyficznej sytuacji państw członkowskich, które UE ma osiągnąć do 2020 r. Obejmują one: zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Główną ideą strategii jest rozwiązanie problemów kryzysu gospodarczego, z którym zmagają się kraje członkowskie UE oraz stworzenie warunków służących zrównoważonemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi.

Liczba wyświetleń: 340

powrót