Aktualności

Czas na współpracę

2015.04.08 10:25 , aktualizacja: 2015.07.14 13:11

Autor: Marcin Kaczmarek,, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Warszawie Aleksandr Awerjanow fot. D. Cichocka
  • Spotkanie w Sali Marszałka fot. D. Cichocka
  • Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Białoruś w Warszawie Aleksandr Awerjanow fot. D. Cichocka
  • Przedstawiciele Mazowsza fot. D. Cichocka

Nawiązanie formalnej współpracy pomiędzy województwem mazowieckim a stołecznym obwodem mińskim oraz – ze względu na bliskość geograficzną i dobrosąsiedzkie stosunki – z obwodem brzeskim, było głównym tematem spotkania marszałka Adama Struzika z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Białoruś w Warszawie Aleksandrem Awerjanowem.

 

Wspólne cele

Priorytetem kooperacji mogłyby być przede wszystkim: gospodarka, transport, rolnictwo, środowisko i ekologia, ochrona zdrowia i polityka społeczna, kultura, edukacja oraz promocja eksportu. Możliwa byłaby również współpraca w ramach projektu pn. „Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Transgranicznej Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013.

 

Wspólne korzyści

Marszałek Adam Struzik podkreślił również, że Unia Europejska  zachęca regiony Europy Wschodniej do udziału w programach  korzystających z funduszy europejskich, takich jak INTERREG. Takie działania tworzą pozytywną relację między regionami, a tym samym służą wymianie informacji i doświadczeń w przygotowywaniu projektów finansowanych przez Unię Europejską, tworzeniu optymalnych warunków do współpracy podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych, a także rozwijaniu stałej i wielostronnej współpracy z największymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, zrzeszającymi samorządy terytorialne państw europejskich.

Liczba wyświetleń: 236

powrót