Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku...

2015.04.21 10:35 , aktualizacja: 2015.07.14 11:08

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • radni województwa - Klub PSL Fot. Justyna Michniewicz
  • przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski Fot. Justyna Michniewicz
  • radni województwa - Klub PSL Fot. Justyna Michniewicz
  • marszałek województwa Adam Struzik Fot. Justyna Michniewicz
  • na drugim planie - skarbnik województwa Marek Miesztalski i członek zarządu Wiesław Raboszuk Fot. Justyna Michniewicz
  • radni województwa - Klub PO Fot. Justyna Michniewicz
  • radni województwa - Klub PiS Fot. Justyna Michniewicz

Po burzliwej dyskusji, sejmik przyjął zmiany w budżecie województwa na 2015 r., które pozwalają m.in. na przeznaczenie 300 tys. zł dotacji dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku na wykonanie dokumentacji budowy oddziału dziecięcego przy ul. Reymonta.

 

Pawilon, w którym znajduje się oddział jest w złym stanie technicznym. Dopuszczony został do użytkowania do końca 2016 r. Działka, na której się znajduje nie ma jeszcze uregulowanego prawa własności. Zarząd województwa zaproponował wybudowanie nowoczesnego budynku w sąsiedztwie, który spełniałby odpowiednie normy. Innego zdania byli radni Klubu PiS, którzy postulowali o wykreślenie tej inwestycji i przekazanie sprawy do rozpatrzenia przez odpowiednią komisję.

 

KDP

W dalszej części obrad radni przyjęli stanowisko dotyczące budowy Kolei Dużych Prędkości. „Mając na uwadze szansę powrotu do koncepcji budowy nowej linii Warszawa–Łódź–Poznań–Wrocław, Sejmik Województwa Mazowieckiego zwraca uwagę na konieczność właściwego przygotowania procesu inwestycyjnego, uwzględniającego prawa społeczności lokalnych, w tym prawa pełnego dostępu do informacji, jak również poszanowania prawa własności” – czytamy w stanowisku. Radni proponują w nim zmianę przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych aktów prawnych, które „powinny mieć na celu m.in. zwiększenie skuteczności rezerwowania terenów pod liniowe inwestycje infrastrukturalne, przy jednoczesnym respektowaniu praw właścicielskich posiadaczy nieruchomości gruntowych”. Apelują również o respektowanie praw właścicieli, które powinny obejmować, oprócz kwestii odszkodowawczych z tytułu ograniczenia prawa swobodnego dysponowania nieruchomością, także „prawo dostępu do informacji o przeznaczeniu nieruchomości na cele publiczne, w celu eliminacji stanu niepewności co do możliwości ich wykorzystywania dla potrzeb własnych”.

 

Odznaczenie dla uczelni

Sejmik zdecydował również o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla MazowszaSzkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która w tym roku obchodzi 200. rocznicę powstania. Jest to najstarsza szkoła wyższa w Polsce o profilu przyrodniczym. Jej początki sięgają 1816 r. i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie.

 

Zmiany w statutach, nowe uchwały

Radni rozpoczęli też pracę nad zmianą statutu województwa mazowieckiego, wynikającą ze zmian przepisów prawa. Pociąga to za sobą konieczność dostosowania do jego zapisów także regulaminu organizacji wewnętrznej i trybu prac sejmiku. Dlatego podczas posiedzenia powołano doraźną Komisję Statutowo-Regulaminową, która pracować będzie nad tymi dwoma dokumentami.

 

Sejmik przyjął również uchwałę, w której określono ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw w bieżącym roku w naszym województwie. W tym roku uprawa konopi znacznie się zwiększy – w sumie do 136,5 ha (w latach poprzednich były to 2 a).

 

Radni przyjęli m.in.: zmiany w budżecie województwa na 2015 r., roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za 2014 r. oraz uchwały w sprawie nadania statutów wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego, i nowego statutu Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 561

powrót