Aktualności

Komitet Monitorujący RPO WM 2014–2020 rozpoczął pracę

2015.05.12 09:15 , aktualizacja: 2015.07.15 13:42

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Za nami I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. To kolejny etap prac związanych z nowym RPO, a zarazem inaugurujący praktyczną realizację tego programu. W obradach uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Komitet

Członkowie komitetu – przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych – odebrali nominacje. To oni będą na bieżąco obserwować realizację RPO, mając realny wpływ m.in. na kryteria wyboru projektów.

 

– Musi być zapewniona pełna przejrzystość procedur, jak też kompleksowa informacja o sposobie naboru i jego kryteriach, a później – o kryteriach i sposobach oceny poszczególnych projektów – zaznaczył marszałek Adam Struzik.  

 

Rynek pracy a aktywizacja zawodowa

Przyjęto regulamin prac komitetu monitorującego RPO WM 2014–2020 oraz kryteria wyboru projektów RPO WM w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa realizowana przez PUP. Dotyczą one oceny formalnej (np. czy wniosek jest wypełniony zgodnie z instrukcją, czy jest podpisany przez upoważnione do tego osoby) i merytorycznej (np. czy opisano grupę, która będzie objęta wsparciem, czy wydatki wykazane we wniosku są racjonalne). Przyjęcie tych kryteriów oznacza dla PUP-ów rozpoczęcie naborów wniosków pozakonkursowych.

 

– To jest ten moment, kiedy dyskutowane są kryteria, a po nich już tylko krótka droga do otwartego naboru. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia był rynek pracy, konkretnie projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Chodzi o wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych i kobiet – podkreślił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz.

 

 

  • Marszałek Adam Struzik wręcza nominacje członkom Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 fot. Michał Słaby
  • Członkowie Komitetu głosują nad regulaminem prac fot. Michał Słaby
  • Marszałek Adam Struzik mówi o kryteriach, procedurach i sposobach oceny projektów fot. Michał Słaby
  • Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz podczas wystąpienia na temat rynku pracy na Mazowszu fot. Michał Słaby

Liczba wyświetleń: 719

powrót