Aktualności

Obrady V4

2015.06.10 15:20 , aktualizacja: 2015.06.11 09:56

Autor: Andrzej Żuk, KM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Głos zabiera marszałek Adam Struzik fot.Rafał Zięba
Uczestnicy forum fot.Rafał Zięba

Za nami Forum Miast i Regionów Państw Grupy Wyszehradzkiej. Województwo mazowieckie reprezentował marszałek Adam Struzik.

 

O czym rozmawiano?

Gospodarzem tegorocznej inicjatywy było Samorządowe Województwo Bratysławskie, które od 2004 r. jest regionem partnerskim Mazowsza i przewodniczy w br. Grupie Wyszehradzkiej.

W dniu poprzedzającym forum, 9 czerwca, szefowie regionów i miast stołecznych państw V4  oraz regionów partnerskich Mazowsza – Samorządowego Województwa Bratysławskiego, Województwa Środkowoczeskiego i Komitatu Peszt, także przedstawiciele miast stołecznych tych regionów, władze Wiednia i Dolnej Austrii dyskutowali o wielopoziomowym sprawowaniu władzy i procesie decentralizacji w Unii Europejskiej. W rozmowach pojawiły się także tematy dotyczące roli miast i regionów w tworzeniu polityki UE oraz zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitalnych.

 

Głos Mazowsza

Marszałek Adam Struzik, w swoim wystąpieniu, opisał proces decentralizacji administracji w Polsce, przedstawiając powszechnie panujący pogląd o sukcesie reformy samorządowej. Podkreślił m.in., że nadal największym problemem polskich samorządów jest niedostateczne finansowanie zadań zleconych przez rząd. Omówił również potrzebę opracowania sprawiedliwego systemu subwencji wyrównawczej.

Wskazał na rosnącą rolę i odpowiedzialność samorządów przy wdrażaniu środków unijnych oraz włączanie szerokiego grona interesariuszy w proces monitorowania.

Marszałek przedstawił nowatorski system wdrażania RPO – oprócz Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej wprowadzono Regionalne Inwestycje Terytorialne, włączające w proces wdrażania środków unijnych samorządy lokalne oraz premiujące ich współpracę w oparciu o ośrodki subregionalne.

 

Stanowiska V4

Biorąc pod uwagę szczególne wyzwania stojące przed regionami i stolicami państw Grupy Wyszehradzkiej, mając też na względzie ożywienie współpracy międzyregionalnej między V4 i Austrią oraz wspieranie wspólnych projektów w nowym okresie programowania 2014–2020, uczestnicy forum przejęli stanowisko, w którym deklarują aktywną współpracę i usprawnienie wzajemnej komunikacji w obszarze spraw europejskich, a także promocję wspólnych projektów w ramach programu Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa. Znalazły się tam  także zobowiązania do wzajemnego wspierania wielopoziomowego modelu sprawowania władzy na terytoriach V4, opierając go na zasadach subsydiarności, proporcjonalności i partnerstwa.

Liczba wyświetleń: 422

powrót