Aktualności

Z posiedzenia sejmiku...

2015.07.27 14:35 , aktualizacja: 2015.07.28 12:11

Autor: Ewa Chojnowska (KS), Wprowadzenie: Piotr Mączewski

 • Radni podczas X sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego fot. Piotr Mączewski
 • Obrady prowadził przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot. Piotr Mączewski
 • Marszałek Adam Struzik omówił kwestię bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza fot. Piotr Mączewski
 • Na posiedzenie sejmiku przyjechali przedstawiciele społeczności lokalnych fot. Piotr Mączewski
 • Radni PO w czasie dyskuiegosji nad 'Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego' fot. Piotr Mączewski
 • Kierownik Wydziału Prawno-Legislacyjnego Aneta Gęsiarz-Krasucka oraz Sekretarz Województwa-Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński fot. Piotr Mączewski
 • Radna Dorota Stalińska mówi o możliwościach zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego fot. Piotr Mączewski
 • Radni PiS podczas X sesji sejmiku fot. Piotr Mączewski
 • W imieniu radnych PO przemawiał Wojciech Bartelski fot. Piotr Mączewski
 • Radni PO w sali posiedzeń sejmiku fot. Piotr Mączewski
 • Przedstawiciele PiS w czasie obrad sejmiku fot. Piotr Mączewski

Na posiedzeniu sejmiku 27 lipca br. radni województwa mazowieckiego, chcąc zwiększyć dostępność do egzaminów państwowych na prawo jazdy, wskazali dwa  nowe miejsca egzaminowania: w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Sochaczewie. Zdecydowali również o zmianach w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.

 

Wspólne działania mieszkańców i samorządu

Obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego zdominował temat przebiegu  planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice– Ołtarzew. W wyniku aktywności i protestów mieszkańców sejmik przyjął uchwałę, która umożliwi zmiany w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Wykonane analizy wykazały, że dotychczasowe ustalenia rodzą potencjalne konflikty społeczne.

 

Propozycje zmiany „Planu” wynikały z licznych interwencji mieszkańców, których posiadłości lub ziemia leżą w pobliżu bądź na terenie planowanej inwestycji. Radni zatwierdzili projekty uchwał w sprawie przekazania skarg gmin Żabia Wola i Jaktorów na uchwałę w sprawie "Planu" do sądu administracyjnego. Nie przyjęto natomiast uchwał w sprawie rozstrzygnięcia wezwań mieszkańców wspomnianych gmin do usunięcia naruszenia prawa  i uchylenia "Planu" w części dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej  400 kV Kozienice–Ołtarzew.

 

Marszałek województwa Adam Struzik oraz zaproszony przedstawiciel Polskich Sieci Elektroenergetycznych zwrócili uwagę na trudności związane z rozbudową sieci elektroenergetycznej. Dzięki zmianie w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” jest szansa na znalezienie rozwiązania kompromisowego.

 

Dobra wiadomość dla przyszłych kierowców

Podczas obrad sejmiku radni wskazali także dwa nowe miejsca egzaminowania na prawo jazdy w kategoriach: AM, A1, A2, A, B1 oraz B. Już niedługo na drogach Sochaczewa oraz Nowego Dworu Mazowieckiego pojawią się auta Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Mieszkańcy mniejszych miejscowości zyskają dzięki temu łatwiejszy dostęp do egzaminu państwowego.

Liczba wyświetleń: 752

powrót