Aktualności

Marszałkowie o edukacji, zdrowiu…

2015.09.04 08:05 , aktualizacja: 2015.09.04 10:04

Autor: Agnieszka Plaskota (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • od lewej Elżbieta Berezowska skarbnik województwa dolnośląskiego, Andrzej KOsiór wicemarszałek województwa dolnośląskiego, Kazimierz Kotowski członek zarządu wojeództwa świętokrzyskiego Fot. arch. Urząd...
  • od lewej: Marek Woźniak marszałek województwa wielkopolskiego, Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego Fot. arch. Urząd...
  • przemawia Cezary Przybylski marszałek województwa dolnośląskiego Fot. arch. Urząd...
  • od lewej: Ryszard Świlski członek zarządu województwa pomorskiego, Alicja Makarska członek zarządu województwa lubuskiego, dr hab. Jerzy Korczak Uniwersytet Wrocławski Fot. arch. Urząd...

Polityka rozwoju, modernizacja szkolnictwa zawodowego, służba zdrowia – to tematy dyskutowane podczas Konwentu Marszałków, odbywającego się (2-3 września) we Wrocławiu. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowała wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Pierwszy dzień

W bloku poświęconym instrumentom polityki rozwoju regionu, uczestnicy konwentu zapoznali się m.in. z propozycjami zmian modelu prowadzenia polityki rozwoju w Polsce, kompetencjami administracji publicznej w tym zakresie oraz oceną funkcjonującego w naszym kraju modelu prowadzenia polityki rozwoju w kontekście innych państw Unii Europejskiej.

 

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Jan Grabiec przybliżył tematykę Elektronicznego Zarządzania Dokumentami stosowaną już w województwach dolnośląskim oraz opolskim.

 

Drugi dzień

W trakcie spotkania rozmawiano m.in. o zdrowiu, szkolnictwie, infrastrukturze sportowo-rekreacyjnej i ochronie środowiska. Istotnym z punktu widzenia finansowania służby zdrowia było wystąpienie ministra zdrowia prof. Mariana Zembali. Przedstawił on zagadnienia związane z Policy Paper oraz programami profilaktycznymi, które planowane sią do wdrożenia dzięki środkom unijnym w wysokości 12 mld zł.

 

Głos w obradach zabrał również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Bogusław Andrzej Ulijasz, który omówił rozwój bazy sportowej. Natomiast sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Urszula Augustyn przedstawiła program rządowy – Bezpieczna plus. W wystąpieniu podkreśliła znaczenie szkół zawodowych w polskim systemie szkolnictwa oraz zaprezentowała kierunki modernizacji tego szczebla edukacji.

Liczba wyświetleń: 499

powrót