Aktualności

VI Forum Rozwoju Mazowsza

2015.10.09 14:25 , aktualizacja: 2015.10.14 10:27

Autor: oprac. Milena Szymańska (OR), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • Baner reklamujący VI Forum Rozwoju Mazowsza Fot. Milena Szymańska
 • Wystąpnienie członka zarządu województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka podczas VI Forum Rozwoju Mazowsza Fot. Milena Szymańska
 • uczestnicy VI Forum Rozwoju Mazowsza - widok na salę Fot. Milena Szymańska
 • Wystąpienie dyrektora Mazowieckiej Jedostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusza Frankowskiego podczas VI Forum Rozwoju Mazowsza Fot. Milena Szymańska
 • Debata z udziałem zaproszonych gości podczas VI Forum Rozwoju Mazowsza Fot. Milena Szymańska
 • Wystawcy VI Forum Rozwoju Mazowsza - Centrum Nauki Kopernik Fot. Milena Szymańska
 • Warsztaty pt. 'Jak przygotować dobry projekt w ramach RPO WM 2014-2020' Fot. Milena Szymańska
 • uczestnicy forum słuchają wystąpień Fot. arch. UMWM
 • tablica informacyjna VI Forum Rozwoju Mazowsza Fot. arch. UMWM

Innowacyjność, finanse, współpraca i rozwój to wiodące tematy 6. Forum Rozwoju Mazowsza. Podczas dwóch dni (7–8 października) zaprezentowano osiągnięcia, których udało się dokonać przy wsparciu funduszy unijnych z poprzedniego okresu programowania.

 

Stawiamy na innowacje

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wśród wystawców i gości były przedsiębiorstwa oraz organizacje związane z nowoczesnymi kampusami, smart city, r&d, innowacjami społecznymi, finansowaniem innowacji, startupami oraz polskimi produktami. Oprócz elementów o charakterze konferencyjno-wystawienniczym na uczestników wydarzenia czekały także warsztaty i sesje networkingowe, inspirujące do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

 

Nowością na Forum były strefy tematyczne, w których można było bliżej przyjrzeć się ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniom stosowanym przez liderów wybranych branż oraz dziedzin gospodarki i administracji.

 

Dobra passa regionu

Rozwój jest dążeniem do urzeczywistnienia wizji, w której Mazowsze jest regionem konkurencyjnym, innowacyjnym, z wysokim wzrostem gospodarczym, spójnym terytorialnie z bardzo dobrymi warunkami życia mieszkańców – podkreślił w swoim wystąpieniu członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk – Temu właśnie myśleniu jest podporządkowana logika działań ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.

 

Eksperckie porady

Podczas imprezy goście uczestniczyli też w debatach z udziałem znakomitych osobistości świata nauki, biznesu, administracji rządowej i samorządowej. Krajowi i zagraniczni eksperci zaprezentowali dobre praktyki, strategie zdobywania nowych rynków, możliwości rozwoju sektora R&D oraz Smart City. Rozmawiano również o dostępnych środkach europejskich na energię odnawialną, termomodernizację, rozwój e-usług czy rewitalizację.

 

Jak zdobyć kasę?

Dla osób zainteresowanych dofinansowaniem w ramach nowej perspektywy przygotowano strefę Finansowania Innowacji. W jednej z nich liderem była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która zapewniła doradztwo przedstawicieli m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Uczestnicy imprezy, którzy poszukiwali informacji na temat RPO WM 2014–2020, szczegółów dowiedzieli się w strefie województwa mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 539

powrót