Aktualności

Kultura kurpiowska – ciągle żywa

2015.10.29 13:40 , aktualizacja: 2015.10.30 11:13

Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.mat.Muzeum Kultury Kurpiowskiej), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Nowo otwarta wystawa stała - Ostrołęka i Kurpie między wątkiem historii a osnową życia fot.arch.MKK w Ostołęce
  • Przemawia marszałek Adam Struzik fot.Sławomir Balas
  • Marszałek Adam Struzik wręczył także odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Gasparowi Kresztes z Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie fot.Sławomir Balas
  • Ekspozycja wykorzystuje nowoczesne formy wystawiennicze i multimedialne fot.arch.MKK w Ostołęce
  • Gości powitała dyrektor Maria Samsel fot.Sławomir Balas
  • Historii Ostrołęki i Puszczy Zielonej fot.arch.MKK w Ostołęce
  • Ekspozycja prezentuje sceny z życia codziennego ludności zamieszkującej tereny Puszczy Zielonej fot.arch.MKK w Ostołęce

Obcowanie z przeszłością, sztuką z wykorzystaniem najnowszych środków przekazu – to oferuje Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Od dziś zwiedzający będą mogli oglądać wystawę stałą w nowej aranżacji. Uroczyste otwarcie ekspozycji połączono z jubileuszem czterdziestolecia placówki. W spotkaniu wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

„Ostrołęka i Kurpie między wątkiem historii a osnową życia”

To ponad 150 m² historii Ostrołęki i Puszczy Zielonej – od okresu międzywojennego po czasy współczesne. Dzięki nowoczesnym formom wystawienniczym (etalaż, grafika, sprzęt elektroniczny, oświetlenie, aplikacje, system dźwięku przestrzennego) oraz przestrzeniom umożliwiającym działanie interaktywne dla niepełnosprawnych i dzieci, nowa ekspozycja stała zabiera widza w niezwykłą podróż po Ostrołęce oraz okolicznych terenach Kurpiowszczyzny w okresie II Rzeczypospolitej. Ekspozycja prezentuje sceny z życia codziennego ludności zamieszkującej tereny Puszczy Zielonej. Autorem scenariusza jest dr Barbara Kalinowska.

 

Unijna dotacja

Wystawa to jeden z elementów realizowanego przez muzeum projektu „Zwiększenie konkurencyjności Muzeum Kultury Kurpiowskiej poprzez modernizację wystaw stałych i indywidualizację obsługi zwiedzających”*. Dzięki przyznanej dotacji unijnej udało się przygotować ekspozycję z wykorzystaniem nowoczesnych form wystawienniczych i multimedialnych. W jej skład wchodzi obszar edukacyjny, sala oświatowo-wystawiennicza oraz przestrzeń obsługi zwiedzających – sklepik, punkt sprzedaży biletów, szatnia itp. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 1,2 mln zł, dofinansowanie unijne – ponad 730 tys. zł.

 

Co nowego?

Poza zmianą wystaw stałych, instytucja jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Zastosowane elementy wystawy sensorycznej i przewodniki do audiodeskrypcji pozwolą na zwiedzanie przez osoby niewidzące. Instalacja systemu telewizji dozorowej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony obiektów muzealnych. Prace modernizacyjne objęły również klatki schodowe i korytarze oraz miejsce sprzedaży biletów wstępu, muzealnych wydawnictw i pamiątek.

 

Moc dokonań

Spotkanie było okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla promocji regionu. Zaszczytne wyróżnienie trafiło do dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Marii Samsel. W uznaniu zasług na rzecz województwa mazowieckiego oraz całokształt działalności zawodowej, z rąk marszałka Adama Struzika otrzymała Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Dwie najdłużej pracujące w placówce osoby nagrodzono dyplomami uznania, z podziękowaniem za zaangażowanie w działalność na rzecz pielęgnowania i szerzenia kultury ludowej na Mazowszu –  wicedyrektor Barbarę Kalinowską oraz kierownik Działu Edukacji i Promocji Grażynę Talarek. Marszałek Adam Struzik wręczył także odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Gasparowi Kresztes z Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. O zaszczytne wyróżnienie wnioskowało Stowarzyszenie Muzealników Polskich.

 


* Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Działanie 6.1., z dotacji celowej Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz ze środków własnych muzeum.

Liczba wyświetleń: 466

powrót