Aktualności

Pieniądze dla gmin na tworzenie programów rewitalizacji

2015.12.09 09:05 , aktualizacja: 2015.12.10 09:33

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Przykładowa rekultywacja terenu na Mazowszu fot.arch.UM Pułtusk

Gminy z Mazowsza mogą liczyć na finansowe wsparcie przy przygotowywaniu programów rewitalizacji. Do przekazania będzie w sumie 7,7 mln zł. Zarząd województwa przyjął zasady przygotowywania rewitalizacji. To wszystko jest niezbędne, gdy gminy będą starać się o środki unijne na tego typu projekty.

 

– W nowej perspektywie finansowej UE część środków wsparcia jest skierowana na tzw. procesy rewitalizacji. Mówimy tutaj o różnych przestrzeniach zdegradowanych, np. wojskowych, terenach poprzemysłowych czy takich, które były w jakiś sposób gospodarczo wykorzystane, ale na skutek przemian gospodarczych zostały niestety zdegradowane. Rewitalizacja ma nie tylko przywrócić funkcje budynkom, ale też doprowadzić do tego, by były w tych obiektach nowe rodzaje działalności –  społecznej lub gospodarczej – wyjaśnił marszałek Adam Struzik. – Aby skorzystać z unijnych dotacji na takie działania, potrzebne są lokalne programy rewitalizacji, które muszą być przyjęte po dogłębnej analizie przez rady gmin, miast. W związku z tym Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazało samorządowi województwa prawie 8 mln zł na przeprowadzenie konkursu, który będzie wspierał tworzenie programów rewitalizacji. Zachęcam więc gminy do sięgania po to wsparcie – dodał.

 

Fundusze

Będą to środki unijne z tzw. pomocy technicznej. W najbliższym czasie będzie ogłoszony konkurs, w którym gminy będą mogły ubiegać się o dotację na swoją pracę nad programem rewitalizacji. Przygotowanie takich programów wymaga zawsze wsparcia ze strony ekspertów, dokładnych analiz, by dokument, który powstał, mógł być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie na działania rewitalizacyjne. Dlatego gminy będą mogły w konkursie ubiegać się o wsparcie (maksymalnie 200 tys. zł), by móc później profesjonalnie opracowywać programy dla obszarów zdegradowanych na swoim terenie.

 

Spotkania z przedstawicielami gmin

Odbędą się 13 i 20 stycznia 2016 r. w urzędzie marszałkowskim. Będzie to okazja dla samorządów, by szczegółowo zapoznać się z warunkami naboru. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce „Rewitalizacja”.

 

Każde z województw otrzyma, w ramach dotacji celowej, pulę środków wyliczoną w oparciu o algorytm uwzględniający kwotę środków planowanych dla każdego z województw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz liczbę miast i wsi. Budżet na realizację konkursu wynosi 90 mln zł.

 

 

Liczba wyświetleń: 1226

powrót