Aktualności

Konwent powiatów Mazowsza

2016.01.12 15:05 , aktualizacja: 2016.01.13 14:54

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na pierwszym spotkaniu w tym roku przedstawiciele powiatów z Mazowsza dyskutowali o priorytetach współpracy z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, funduszach unijnych oraz strategicznych projektach istotnych dla rozwoju regionu.

 

Podział Mazowsza

Spotkanie otworzył marszałek Adam Struzik. Nawiązał do dyskusji wokół pytania Mazowsze – z Warszawą czy bez? Podkreślił, że nie ma żadnego racjonalnego argumentu przemawiąjącego za oderwaniem Warszawy od Mazowsza. Województwo mazowieckie jest motorem rozwoju całego kraju. Generuje ponad jedną piątą PKB Polski.  – Wydzielenie statystyczne zachowałoby nasze dochody i pozwoliłoby uwzględnić wewnętrzne zróżnicowanie gospodarcze. Optymalnym rozwiązaniem dla regionu  jest utworzenie na jego terenie dwóch NUTS2 (statystycznych obszarów, dla których liczone są środki unijne). Zagwarantuje to Mazowszu pieniądze unijne w kolejnej perspektywie – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

Cyfryzacja regionu, promocja zatrudnienia

Projekty realizowane przez województwo mazowieckie w partnerstwie z gminami i powiatami Mazowsza na przestrzeni ostatnich lat w obszarze wdrożenia elektronicznej administracji i geoinformacji – w połączeniu z budową szerokopasmowego Internetu oraz szkoleniami – stworzyły możliwości techniczne do wykorzystywania dobrodziejstw cyfryzacji i informatyzacji. O wdrażanych projektach, zwiększających efektywność wykorzystania zasobów informacyjnych regionu, mówił dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM w Warszawie Krzysztof Mączewski.

O środkach Funduszu Pracy na Mazowszu w latach 2015–2016 mówił wicedyrektor ds. usług rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy Aleksander Kornatowski.  Ich wysokość w 2016 r. zamyka się w kwocie 513 263, 4 tys. zł.

 

Relacja rząd – samorząd

Gość spotkania wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera podkreślił rolę współpracy administracji rządowej i samorządowej. Reprezentantom powiatów przedstawiono też, powołanych w poniedziałek, wicewojewodów: Sylwestra Dąbrowskiego i Artura Standowicza.

 

  • fot.Michał Słaby
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Michał Słaby
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Agnieszka Stabińska
  • fot.Michał Słaby

Liczba wyświetleń: 392

powrót