Aktualności

Bibliotekarze mieli swoje święto

2016.05.19 10:20 , aktualizacja: 2016.05.19 12:02

Autor: oprac. Marcin Molski, Wprowadzenie: Marcin Molski

  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” - marszalek Adam Struzik i dyrektor Michał Strąk fot. Michał Słaby
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” - marszalek Adam Struzik i dyrektor Michał Strąk fot. Michał Słaby
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” - marszalek Adam Struzik wręcza dyplomy pracownikom biblioteki fot. Michał Słaby
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” - marszalek Adam Struzik wręcza dyplomy pracownikom biblioteki fot. Michał Słaby
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” - marszałek Adam Struzik w towarzystwie dyrektora zwiedza bibliotekę fot. Michał Słaby
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” - marszalek Adam Struzik wręcza dyplomy pracownikom biblioteki fot. Michał Słaby
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” - marszałek Adam Struzik przemawia fot. Michał Słaby
  • Wręczenie Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia” - marszałek Adam Struzik w towarzystwie dyrektora i wicedyrektora zwiedza bibliotekę fot. Michał Słaby

Obchody dnia bibliotekarza oraz zasługi wieloletniego dyrektora Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego zgromadziły miłośników książek. Wśród nich był marszałek Adam Struzik, który wręczył zasłużonemu Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.    

 

O dyrektorze

Michał Stanisław Strąk – politolog, poseł na Sejm II kadencji, minister–szef Urzędu Rady Ministrów w latach 1993–1995 r. W 1967 r. skończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Cztery lata później uzyskał stopień doktora nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W październiku 2003 r. został dyrektorem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Jest autorem książek i tekstów na temat społecznych problemów wsi i ekonomiki kultury.

Wśród jego licznych zasług jest też rozbudowa Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

 

Wyróżnieni bibliotekarze

Szczególnie zasłużeni pracownicy biblioteki, biorący udział w realizacji projektu Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego" otrzymali dyplomy. Bibliotekarzy wyróżniono w 4 kategoriach: osoby, które miały duży wpływ na pomyślny przebieg robót budowlanych, wniosły duży wkład w prace związane z przeprowadzką zbiorów do nowych magazynów, w urządzanie nowych czytelni i wypożyczalni, oraz wyróżniły się wprowadzaniem nowych form pracy.

 

Działalność placówki

Biblioteka na Koszykowej pełni funkcję biblioteki wojewódzkiej i powiatowej dla powiatu warszawskiego. Jest miejscem, w którym można się uczyć, poszerzać swoje zainteresowania, realizować pasje. Oferta placówki jest bogata: jedne z największych w kraju zbiory (ok. 1,5 mln woluminów), interesujące wystawy, spotkania i promocje książek. Realizuje zadania wynikające z jej funkcji o statusie naukowym: prowadzi działalność wydawniczą, organizuje sesje i konferencje, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury i nauki, uczestniczy w programach i projektach krajowych i zagranicznych.

 

Rozbudowa

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu województwa mazowieckiego. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 59 519 753,34 zł, w tym dofinansowanie unijne wyniosło 20 000 000 zł. W ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego”: wyburzono oficyny biblioteczne, podpiwniczono całą nieruchomość, zadaszono dziedzińce, wybudowano i wyposażono nowy kompleks czytelń oraz budynek biurowy. Dzięki rozbudowie, biblioteka zyskała nowe, nowocześnie wyposażone, czytelnie z bezpośrednim dostępem do książek. Zwiększyły się także powierzchnie magazynowe, konferencyjne i wystawiennicze. Zmodernizowane przestrzenie zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogółem powierzchnia zwiększyła się o 2924 m kw.

Liczba wyświetleń: 433

powrót