Aktualności

Nauka i biznes dla wspólnej sprawy

2016.06.24 16:25 , aktualizacja: 2016.06.24 20:31

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Marszałek Adam Struzik udziela wywiadu przedstawicielowi mediów fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM
  • fot. arch. UMWM

Mazowiecki Park Naukowo Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku” został powołany. Jego misją będzie wspieranie transferu wiedzy z nauki do biznesu, szczególnie przemysłu rolno-spożywczego, biotechnologii, ekologii, OZE oraz IT.

 

Jest potencjał…

Rolnictwo jest jednym z ważniejszych filarów gospodarki na Mazowszu. Region jest największym w Polsce eksporterem owoców i warzyw, a mazowiecka żywność trafia w sumie do ponad 20 krajów spoza UE. W niektórych kategoriach towarowych województwo dostarcza nawet 70-90 proc. produktów rolnych wywożonych z całej Polski. Dynamicznie rozwijają się również inne gałęzie eksportu – ponad 30 proc. to towary przemysłu mechanicznego, elektronicznego i elektrycznego. Chętnie eksportowane są także produkty chemiczne oraz metale nieszlachetne i artykuły z nich wyprodukowane.

Jednak kluczowym warunkiem dalszego szybkiego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego na Mazowszu jest zapewnienie branży rolniczej profesjonalnego i innowacyjnego zaplecza badawczego. Konieczność efektywnego konkurowania na rynkach europejskich wymaga stymulowania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi oraz firmami, a sferą B+R. Aby mazowiecki przemysł rolno-spożywczy był konkurencyjny na międzynarodowym rynku, konieczne są inwestycje w innowacje procesowe, organizacyjne oraz produkcyjne. I właśnie pomoc w stymulowaniu tych rozwiązań będzie celem parku naukowo-technologicznego.

 

… jest pomysł

Jak będzie to wyglądało w praktyce? Park będzie wspierał proces transferu wiedzy z nauki do praktyki, a także wspierać powstawanie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, szczególnie na obszarach wiejskich. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na szkolenia, doradztwo, oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych. Zadaniem parku będzie też inicjowanie międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy przedsiębiorców czy aktywizowanie działań i tworzenie inicjatyw klastrowych bądź grup operacyjnych. Będzie również promował i upowszechniał innowacje.

Założycielami Parku Spółdzielczego są Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Mazowiecka Agencja Energetyki Sp. z o.o., Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Biomasy (POLBIOM) oraz Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrodu.

 

 

Liczba wyświetleń: 333

powrót