Aktualności

Szpitale i instytucje kultury z dużymi dotacjami

2016.09.05 13:40 , aktualizacja: 2016.09.05 15:49

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Sala posiedzeń sejmiku fot. Michał Słaby
  • Przewodniczący Ludwik Rakowski fot. Michał Słaby
  • Przemawia marszałek Aam Struzik fot. Michał Słaby
  • marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
  • Skarbnik Marek Miesztalski fot. Michał Słaby

Radni Mazowsza zdecydowali o dodatkowym wsparciu finansowym dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury. Blisko 16 mln zł z budżetu województwa przeznaczyli na kolejne remonty i modernizacje, a także zakup specjalistycznego sprzętu. Wszystko to zasługa stabilnej sytuacji finansowej Mazowsza.

 

– Dzięki oszczędnościom udało się wygospodarować w naszym budżecie blisko 16 mln zł. To są duże pieniądze, które chcemy przeznaczyć na pomoc dla naszych szpitali i placówek kultury. Większość tych środków, bo aż 14,5 mln zł  trafi do wysokospecjalistycznych szpitali. Będą one mogły zakupić niezbędny sprzęt medyczny: aparaturę rentgenowską, echokardiografy, bronchoskopy czy gastroskopy. Dodatkowe środki przeznaczymy także dla naszych placówek kultury na różnego rodzaju prace remontowe – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Wsparcie dla szpitali

Dofinansowanie w wysokości ponad 3,3 mln zł otrzyma Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie na zakup aparatów RTG i aparatów do znieczulania. Z kolei Szpital Chirurgii Urazowej im. św. Anny w Warszawie przy ul. Barskiej – Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER ponad 1,8 mln zł wsparcia z budżetu Mazowsza przeznaczy na zakup cyfrowego aparatu RTG oraz adaptację pomieszczeń. Blisko 2,3 mln zł dostanie również Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Placówka zakupi aparaturę i sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrii, otolaryngologicznego, kardiologii, neonatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrznego, bloku operacyjnego oraz poradni okulistycznej. Szpital planuje również rozszerzenie przestrzeni dyskowej dla serwerów baz danych. Z kolei Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. B. Borzym w Radomiu otrzyma dofinansowanie (67 tys. zł) do zakupu materiałów niezbędnych do wymiany pokrycia dachowego na Pawilonie nr 15, kuchni i pralni szpitala. Sprzęt i aparaturę medyczną będzie mógł kupić także Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Dotacja w wysokości 1,9 mln zł to zakup m.in.: aparatów USG Doppler, RTG ze skopią oraz KTG, kardiomonitorów, respiratorów noworodkowych i kardiomonitorów noworodkowych, inkubatorów noworodkowych, a także stanowiska do resuscytacji noworodka. Również Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku otrzyma przeszło 1,1 mln zł na zakup m.in. wideobronchoskopów, monitora medycznego, stołów zabiegowego i operacyjnego, a także dwóch kotłów centralnego ogrzewania. Natomiast Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku przeznaczy 900 tys. zł na zakup mikroskopu operacyjnego, wieży endoskopowej – tor wizyjny i wideogastroskopu. Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzyma łącznie blisko 640 tys. zł dofinansowania do zakupu niezbędnego sprzętu medycznego oraz remont części pomieszczeń w Zakładzie Medycyny Nuklearnej. Roboty modernizacyjne planuje szpital psychiatryczny przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Łączna dotacja w wysokości około 200 tys. zł będzie przeznaczona na wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku głównym szpitala w Warszawie oraz dostosowywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, dróg ewakuacyjnych i ponowne wydzielenie stref pożarowych w budynku głównym w Rasztowie. Modernizację łazienek w budynku głównym planuje z kolei Szpital Mazowiecki w Garwolinie. Otrzyma na ten cel ponad 257 tys. zł dotacji z budżetu Mazowsza. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wesprze dofinansowanie w wysokości ponad 445 tys. zł na zakup aparatu USG z funkcją kolorowego Dopplera oraz pozaustrojowego systemu wymiany gazowej. Wsparcie w wysokości 380 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej otrzyma również Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach. Placówka zakupi m.in.: cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG, wielostanowiskowy system monitorowania ciąży, 4 inkubatory oraz aparaty USG. Specjalistyczny sprzęt, dzięki dotacji w wysokości blisko 245 tys. zł, trafi również do Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie. Centrum planuje zakup m.in. gastroskopu, kolonoskopu, systemu monitorowania EKG i RR metodą Holtera, samodzielnych skanerów laserowych, aparatu do krioterapii czy aparatu do ultradźwięków z dwiema głowicami. Dzięki pieniądzom z budżetu Mazowsza (220 tys. zł) możliwy będzie również zakup ambulansu dla Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica”. Z kolei Szpital Dziecięcy przy ul. Niekłańskiej otrzyma ponad 138 tys. zł wsparcia na aktualizację dokumentacji modernizacyjnej oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz oddziału pediatrii. Natomiast szpital w Dziekanowie Leśnym dostanie ponad 178 tys. zł na wymianę windy osobowo-towarowej w Pawilonie II B. Sprzęt i aparaturę medyczną może zakupić również Szpital Kolejowy w Pruszkowie. Dotacja w wysokości 319 tys. zł przeznaczona zostanie m.in. na elektromiograf, kamerę medyczną endoskopową z 3 obiektywami, a także echokardiograf przenośny, aparat USG z funkcją ECHO, defibrylatory i respiratory. Natomiast Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie ponad 58 tys. zł przeznaczy na zakup respiratora dla dorosłych.

 

Wsparcie dla placówek kultury

Dodatkowe środki finansowe z budżetu Mazowsza otrzymają również instytucje kultury. Blisko 1,4 mln zł to dotacje dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Siedleckie muzeum planuje modernizację i rozbudowę instancji centralnego ogrzewania, systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych oraz adaptację strychów na pomieszczenia magazynowe i gospodarcze (934 tys. zł). Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie otrzyma ponad 303 tys. zł dotacji na zakup eksponatów do kolekcji muzealnej oraz modernizację ekspozycji stałej, tzw. Ściany Chwały. Natomiast Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie planuje zakup oprogramowania (85 tys. zł). Państwowy Ludowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze otrzyma 60 tys. zł dofinansowania do zakupu mobilnej podłogi baletowej.

Wsparcie dla placówek edukacyjnych

Projekt termomodernizacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu filia w Lipsku wesprze 6 tys. zł dotacji z budżetu Mazowsza. Jednostka przygotuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która posłuży w 2017 r. do pozyskania środków z WFOŚiGW na realizację prac.

 

Liczba wyświetleń: 902

powrót