Aktualności

Co daje nam PROW?

2016.10.27 10:25 , aktualizacja: 2016.10.27 12:12

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Wizyta w skansenie fot. archiwum UMWM
  • Przemawia marszałek Adam Struzik fot. archiwum UMWM
  • Uczestnicy kongresu fot. archiwum UMWM
  • Stół prezydialny fot. archiwum UMWM
  • MArszałęk z uczestnikami kongresu fot. archiwum UMWM

W Warszawie odbył się X Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wśród uczestników znaleźli się m.in. marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Radosław Rybicki.

 

Bogaty program

Tegoroczny kongres rozpoczął się od omówienia  nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i działań PROW 2014–2020 przewidzianych do realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Prof. Ludwik Wicki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przedstawił prezentację „Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej wczoraj, dziś i jutro”. Dyskutowano także na temat gospodarki odpadami i ochrony powietrza. Uczestnicy odwiedzili też Sad na Zapieckach i Skansen Park Kultury Ludowej w Kuligowie. Spotkanie stało się również okazją do podsumowania konkursu na najaktywniejszą liderkę wiejską.

 

Co zyskała polska wieś?

W swoim wystąpieniu marszałek Adam Struzik podsumował wpływ środków europejskich na rozwój obszarów wiejskich. Przypomniał, że w ramach RPO WM 2007–2013 ponad 33 proc. środków, czyli około 606 mln euro przeznaczono na realizację projektów zlokalizowanych na terenach wiejskich natomiast w przypadku PROW 2007–2013 Mazowsze zakontraktowało cały dostępny dla województwa limit środków, tj. ok. 1,3 mld zł. Omówił również możliwości, jakie niesie ze sobą kolejny okres programowania – środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014–2020 wyniosą ponad 13,6 mld euro. Fundusze te są przeznaczone na poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania dotyczące klimatu oraz zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich.

 

 

Liczba wyświetleń: 712

powrót