Aktualności

W gminie Strachówka będzie bezpieczniej

2017.01.12 15:40 , aktualizacja: 2017.01.13 10:22

Autor: Grzegorz Skolimowski, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • widok na auto w garażu fot. Daniel Pióro
  • Uczestnicy uroczystości na tle nowego wozu fot. Daniel Pióro
  • Nowy wóz strażacki fot. Daniel Pióro

Uroczyste przekazanie nowego wozu druhom z OSP Równe było okazją do spotkania się z lokalną społecznością wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej i radnej Bożeny Żelazowskiej.

 

Nowe możliwości

Strażacy z Równego otrzymali nowy wóz strażacki IVECO z napędem 4x4. Dla społeczności lokalnej jest to ważne wydarzenie, ponieważ prawie 50 proc. terenu gminy stanowią kompleksy leśne, a dzięki nowemu pojazdowi gaszenie pożarów lasów będzie łatwiejsze i skuteczniejsze. Koszt zakupu w pełni wyposażonego auta wyniósł ponad 755 tys. zł.  Dofinasowanie w wysokości 100 tys. zł. pochodziło z dotacji celowej na zakup wozów i sprzętu z budżetu województwa, 325 tyś. zł. – z Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 5.1 „Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego sprzętu”. Zakup wozu strażackiego dofinansował też WFOŚiGW kwotą ponad 187 tys.

 

Dla mieszkańców i dla druhów

W szeregach strażaków OSP Równe dużą grupę stanowią panie, jest ich bowiem osiem na dwudziestu siedmiu członków.Druhowie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnieczym od 2013 r. To właśnie oni będą korzystać z nowego sprzętu.

 

Strażacy–ochotnicy to ludzie odpowiedzialni i zaangażowani w misję, jaką jest ratowanie życia oraz mienia poszkodowanych. Mimo swych zawodowych i rodzinnych obowiązków, zawsze są gotowi pomagać potrzebującym. Dlatego tak ważne jest, aby dysponowali nowoczesnym i niezawodnym sprzętem. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego mógł się przyczynić do zakupu tak potrzebnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachówce pojazdu. Wierzę, że zwiększy on skuteczność działań jednostki, a także podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków–ochotników podczas ryzykownych akcji

– powiedziała podczas uroczystości wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Liczba wyświetleń: 777

powrót