Aktualności

Wizyta Ambasadora Bułgarii

2017.02.17 15:45 , aktualizacja: 2017.02.21 14:45

Autor: Dorota Pozorek (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Rafał Zięba oraz asystent Emil Sawicki fot. Agnieszka Stabińska
  • Ambasador Bułgarii w Polsce fot. Agnieszka Stabińska
  • przedstawiciele bułgarskiej ambasady w Polsce fot. Agnieszka Stabińska
  • Wspólne rozmowy o współpracy międzyregionalnej fot. Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik spotkał się z Ambasadorem Bułgarii w Polsce Emilem Sawowem Jalnazowem, pełniącym misję w naszym kraju od marca 2016 r.  Towarzyszyli mu – I Sekretarz Ambasady Iwan Kitow, radca handlowy Jordan Draganczew oraz radca, dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie Kalina Velewa.

 

Tematy rozmów

Omówiono aktualną sytuację Polski, Bułgarii oraz innych krajów Europy Środkowej.  W związku z pracami marszałka Adama Struzika w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) w Komitecie Regionów rozmowy dotyczyły także roli oraz znaczenia regionów i miast stołecznych w świetle Polityki Spójności po 2020 roku. Gospodarz Mazowsza podkreślił, że obszary metropolitalne stawiają czoła wielu problemom, zaś polityka spójności powinna uwzględniać indywidulany dobór rozwiązań. Marszałek mówił też o zaproszeniu Sofii i regionu sofijskiego do współpracy w ramach inicjatyw zmierzających do wzmocnienia znaczenia regionów i miast stołecznych. Wspólne dążenia i wsparcie na płaszczyźnie unijnej będą dobrym początkiem współpracy bilateralnej, która mogłaby w przyszłości koncentrować się na takich dziedzinach jak nowoczesne technologie, gospodarka niskoemisyjna, rozwój IT, turystyki oraz wspólne projekty w obszarze Interreg.

 

Współpraca międzyregionalna

Ambasador poparł ideę nawiązania kontaktów Mazowsza ze stołecznym regionem Bułgarii, podkreślając ich zbliżone problemy i zainteresowania. Wśród nich są: komunikacja, transport i zaludnienie. Rozmawiano także na temat współpracy kulturalnej, w tym organizowanych w Mazowieckim Instytucie Kultury obchodach bułgarskiego święta narodowego. 

 

Perspektywa – 2018

Rok ten będzie czasem wielu doniosłych rocznic, w tym m.in. stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz polsko-bułgarskich stosunków dyplomatycznych. W 2018 Bułgaria przejmie prezydencję w Unii Europejskiej. Wszystkie wydarzenia i wiążące się z nimi możliwości rozwoju, wzajemnego poparcia oraz promocji staną się motorem efektywnej współpracy.

Liczba wyświetleń: 589

powrót